INFOGRAPHIC: Một số nội dung cơ bản của dự thảo báo cáo chính trị Đại hội X Hội Sinh viên Việt Nam

07:27 06/12/2018     961

Infographic   Web.ĐTN: Với khẩu hiệu "Sinh viên Việt Nam bản lĩnh, học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển", Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 sẽ diễn ra từ ngày 9 - 11/12/2018 tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô (TP. Hà Nội).

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn giới thiệu Infographic "Một số nội dung cơ bản của dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban biên tập