INFOGRAPHIC: Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam qua các thời kỳ

07:28 06/12/2018     12520

Infographic   Web.ĐTN: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn xin giới thiệu Infographic Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam qua các thời kỳ.

Trải qua hơn nửa thế kỷ tồn tại và phát triển, Hội Sinh viên Việt Nam luôn là người bạn đồng hành tin cậy, gần gũi của sinh viên, là cầu nối giữa sinh viên với Đảng và Nhà nước, phối hợp chặt chẽ với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh góp phần tạo điều kiện vật chất, tinh thần, cổ vũ, khích lệ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức, hình thành nhân cách người sinh viên thời đại mới.

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn giới thiệu Infographic Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam qua các thời kỳ.

 

 

 

 

 

 

Ban Biên tập