Hoạt động Hội, Đội

Đại hội đại biểu ĐTN Viện Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017

12:34 - 09/07/2012      3325
Web.ĐTN: Trong 02 ngày 06 - 07/7/2012, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã chỉ đạo thành công Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Viện Khoa học Xã hội Việt Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Mới nhất

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thị xã Phúc Yên lần thứ III, nhiệm kỳ 2012 - 2017

Web.ĐTN: Thực hiện kế hoạch số 182 ngày 9/8/2011, của BCH tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc, "V/v Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2012- 2017"; Thông tri số 11 ngày 18/10/2011 của Ban Thường vụ Thị uỷ Phúc Yên về việc lãnh đạo Đại hội Đoàn thị xã và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2012 – 2017”.

Quảng Bình: Đại hội điểm Huyện Đoàn Lệ Thủy lần thứ XX, nhiệm kỳ 2012- 2017

Web.ĐTN: Trong hai ngày 25 và 26/6/2012, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lệ Thủy, Quảng Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị đầu tiên trong khối các huyện, thành Đoàn được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chọn làm đại hội điểm và tập trung chỉ đạo bầu trực tiếp chức danh Bí thư huyện Đoàn tại đại hội.

Quảng Bình: Đại hội điểm Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh lần III, nhiệm kỳ 2012 – 2117

Web.ĐTN: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2012-2017. Đây là đơn vị đầu tiên được Tỉnh Đoàn Quảng Bình chọn làm đơn vị đại hội điểm.

Biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

Web.ĐTN: Biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X – Biểu tượng cho niềm tin son sắt và khát vọng dấn thân của thế hệ thanh niên thời đại mới