Tuổi trẻ Nghệ An ra quân phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2019

13:06 07/05/2019     1848

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng ngày 05/5, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ ra quân phòng cháy, chữa cháy rừng và phát quang đường băng cản lửa, thu gom thực bì năm 2019.

Lễ ra quân phòng cháy chữa cháy rừng là dịp tuổi trẻ Nghệ An nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, tham gia các hoạt động phòng chống cháy rừng; bằng những hành động, việc làm thiết thực để chung tay, góp sức bảo vệ rừng, bảo vệ sự sống của nhân loại; tạo phong trào thi đua rộng khắp trong thanh thiếu niên về xây dựng môi trường rừng an toàn, xanh - sạch - đẹp.

Để triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, Tỉnh đoàn Nghệ An yêu cầu các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội và thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

 Tỉnh đoàn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh trao 15 phần quà cho các đội thanh niên tình nguyện tham gia phòng cháy chữa cháy rừng của các xã trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu.

Đồng thời, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi hãy làm những việc làm cụ thể, thiết thực nhằm bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; tích cực tuyên truyền vận động gia đình, thanh thiếu nhi, nhân dân và cơ quan, đơn vị ký cam kết thực hiện những quy định về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; tham gia phát hiện, ngăn ngừa cháy rừng...

Thành lập các đội “Thanh niên xung kích”, đội “Thanh niên tình nguyện”, làm nòng cốt trực tiếp để tham gia các hoạt động bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng.

 

Hàng trăm đoàn viên, thanh niên đã thực hiện phát quang thực bì, thu gom vật liệu dễ cháy ra khỏi rừng sau lễ ra quân.

 

Sau lễ phát động, hàng trăm đoàn viên, thanh niên đã thực hiện phát quang hơn 2km đường băng cản lửa và thu gom thực bì, vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực rừng thông ở xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu.

Dịp này, Tỉnh đoàn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh trao 15 phần quà cho các đội thanh niên tình nguyện tham gia phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu.

 

Quang Thành – Tỉnh đoàn Nghệ An(TN)