Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực chất các phong trào, hoạt động Đoàn

07:49 23/04/2019     6196

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiều 23/4, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã có buổi làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị.

Quang cảnh buổi làm việc


  
Cùng dự có các đồng chí: Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; các đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn và thành viên Ban chỉ đạo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo về kết quả 10 năm thực hiện Kết luận 62-KL/TW về việc tiếp tục đổi mới, nội dung phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị, xã hội.

Theo đó, trong 10 năm qua, các cấp bộ Đoàn đã có nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào; chương trình hành động của Đoàn. Qua đó phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên, thanh niên; đã chủ động phát hiện, biểu dương và nhân rộng hàng nghìn tấm gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội, từng bước làm chuyển biến nhận thức chính trị, củng cố niềm tin, tăng cường ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên với cộng đồng và với quê hương, đất nước. 

Các phong trào, cuộc vận động của Đoàn ngày càng sát với thực tiễn đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, khẳng định vai trò của Đoàn trong đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên thanh niên trong mọi khu vực đối tượng. 

Bên cạnh việc đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các phong trào hành động cách mạng, nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên, các cấp bộ đoàn đã chủ động cùng các lực lượng xã hội khác thác hiệu quả các nguồn lực để đồng hành, chăm lo đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên trên mọi lĩnh vực nhằm phát triển toàn diện thanh niên. 

Các hình thức tập hợp, đoàn kết thanh niên được đa dạng hóa, nội dung, phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên ngày càng phong phú, có nhiều đổi mới, hướng tới nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của thanh niên, tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, lấy cơ sở làm gốc của mọi phong trào, đồng thời phát huy quyền chủ động, sáng tạo của tổ chức Đoàn các cấp trong công tác vận động đoàn viên, thanh niên trên cơ sở phù hợp với đặc điểm địa phương, cơ sở và tổ chức của mình. 

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy tổ chức Đoàn các cấp được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn được quan tâm và ngày càng hoàn thiện. Cán bộ Đoàn được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong thời kỳ mới. 

Công tác tham mưu cấp ủy Đảng chỉ đạo việc thể chế hóa cơ chế phối hợp giữa chính quyền các cấp với tổ chức Đoàn các cấp được tăng cường và có nhiều kết quả. Việc phối hợp với cấp ủy Đảng trong việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn ở cấp cơ sở thường xuyên, chặt chẽ và bài bản hơn. 

Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của tổ chức Đoàn trong 10 năm qua, khẳng định Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, làm tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn trao đổi để làm rõ một số những hạn chế, tồn tại trong quá trình 10 năm thực hiện Kết luận 62-KL/TW về việc tiếp tục đổi mới, nội dung phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị, xã hội.

Có đại biểu cho rằng, trong một số nội dung hoạt động của Đoàn có biểu hiện dàn trải, thiếu kiên trì, thiếu hấp dẫn, mới chỉ thu hút một bộ phận đoàn viên tích cực, thanh niên tiên tiến tham gia. Công tác nắm bắt, định hướng và kết nối các đội hình tình nguyện, nhóm thanh niên ngoài Đoàn, Hội còn chậm.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa Đoàn cấp trên với cấp ủy cùng cấp trong công tác cán bộ ở một số nơi thực hiện chưa tốt, chưa phát hiện, lựa chọn được đoàn viên thực sự tiêu biểu để làm cán bộ Đoàn; một số khâu trong công tác cán bộ như: quy hoạch, luân chuyển, điều động … chưa thực hiện đúng theo Quy chế cán bộ Đoàn…

Công tác tập hợp thanh niên ở một số địa bàn, đối tượng: doanh nghiệp ngoài nhà nước, tín đồ tôn giáo, lao động ngoài nước… còn nhiều hạn chế, thiếu giải pháp mới, thiếu tính bền vững. 

 

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong trao đổi tại buổi làm việc

 

Trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khẳng định, trong thời gian qua các chương trình, hoạt động của Đoàn luôn chú trọng đảm bảo được 3 yếu tố: đa dạng, thiết thực và có điểm nhấn.

Trung ương Đoàn đã có nhiều chuyển biến tích cực trong đổi mới nội dung phương thức hoạt động. Trong việc xác định nội dung hoạt động có sự thay đổi theo từng năm, từng nhiệm kỳ để phù hợp với tình hình thanh niên. Về phương thức, Trung ương Đoàn đặc biệt chú trọng đến sức mạnh của mạng xã hội, làm sao phát huy hiệu quả cao nhất từ mạng xã hội.

Hiện tất cả tổ chức Đoàn trên cả nước, từ trung ương đến xã, phường, thị trấn đều có fanpage mạng xã hội kịp thời thông tin, phù hợp với nhu cầu của thanh niên hiện nay. Xuyên suốt quá trình triển khai hoạt động của Đoàn luôn đặt tính chính trị lên hàng đầu, làm sao đáp ứng tập hợp, định hướng, giáo dục thanh niên thay đổi nhận thức tốt hơn...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đánh giá cao những nỗ lực của Trung ương Đoàn trong thực hiện Kết luận 62 của Bộ Chính trị. 

Thông qua những kết quả đã đạt được, Trưởng ban Dân vận Trương Thị Mai khẳng định, Trung ương Đoàn đã triển khai đồng bộ các nội dung, giải pháp, nhiệm vụ của Kết luận 62-KL/TW và quan tâm đến khắc phục, hạn chế đã nêu trong Kết luận đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cấp uỷ, hệ thống chính trị và thanh niên; phạm vi hoạt động ngày càng mở rộng, hướng đến thực chất, tiếp cận những vấn đề mới nhanh hơn so với các tổ chức khác.

Trung ương Đoàn đã kế thừa cũng như có nhiều đổi mới, sáng tạo quan tâm đến cơ sở và tiếp tục đa dạng trong tổ chức các phong trào, cuộc vận động, các hoạt động của thanh niên tích hợp được nhiều yếu tố từ hai phong trào lớn chuyển sang ba phong trào hành động cách mạng, ba đồng hành để đi vào các đối tượng, các địa bàn khác nhau; tăng cường sự phối hợp trong hệ thống chính trị góp phần tăng hiệu quả cho các cuộc vận động, các phong trào thanh niên. Thông qua đó, đã góp phần tăng cường nhận thức chính trị trong thanh niên, cổ vũ được hoài bão, nêu cao được tinh thần trách nhiệm trong thanh niên đối với đất nước, cộng đồng; đồng thời tăng vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng cho thanh niên.

Ngoài ra, Đoàn cũng đã tiếp tục kiện toàn, phát triển tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, phát triển hội viên, đoàn viên, góp phần xây dựng đội ngũ dự bị cho Đảng; đồng thời khẳng định trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong vai trò là cầu nối giữa Đảng với thanh niên; đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng thông qua sự lãnh đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn xuyên suốt từ Trung ương tới cơ sở…

 

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị

 

Trước bối cảnh tình hình thời gian tới sẽ tiếp tục tác động sâu sắc đến đời sống xã hội trong đó có thanh niên, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, yêu cầu, thách thức đặt ra đối với Đoàn Thanh niên với vai trò là người đại diện, giáo dục lý tưởng cách mạng, tập hợp đoàn kết thanh niên, xây dựng tổ chức, phát triển đoàn viên, đảm bảo Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; Đoàn phải là đội dự bị tin cậy, cầu nối giữa Đảng với thanh niên, động viên thanh niên tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sẽ ngày càng nhiều hơn. 

Khẳng định lực lượng trẻ sẽ là lực lượng quan trọng, có đóng góp đắc lực, là lực lượng quan trọng nhất, rường cột của nước nhà trong việc thực hiện các mục tiêu lớn của đất nước đã được xác lập, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng Trương Thị Mai yêu cầu, Trung ương Đoàn tiếp tục nâng cao hiệu quả thực chất của các cuộc vận động, các phong trào, hoạt động Đoàn; tiếp tục nghiên cứu cách thức tổ chức lực lượng, mô hình mới, đa dạng hóa nội dung phương thức hoạt động để phát huy sức mạnh của tổ chức Đoàn và sức mạnh của thanh niên. 

Đoàn cần chú trọng đến cơ sở và đội ngũ cán bộ, bồi dưỡng cán bộ giỏi; phải tạo sự lan tỏa sâu sắc hơn những mong muốn của Đoàn trong đời sống thanh niên; kết nối thanh niên trong công việc và những hành động tích cực, lành mạnh; đồng thời đấu tranh hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội, trong thanh niên, chú trọng xử lý những vấn đề phức tạp đặc biệt là vấn đề chính trị.

“Trung ương Đoàn cần kết nối mạnh mẽ, sâu sắc, có hiệu quả hơn thanh niên trên đời sống thực và trên mạng xã hội; cần có người dẫn dắt thanh niên trên cộng đồng mạng. Đặc biệt, Ban Bí thư Trung ương Đoàn phải đảm bảo tuyệt đối sự lãnh đạo của Đảng với Đoàn Thanh niên và thanh niên Việt Nam” - đồng chí Trương Thị Mai đề nghị.


 

Phạm Linh