Thừa Thiên Huế: Kiểm tra công tác thực hiện ủy thác cho vay vốn năm 2018

15:42 07/09/2018     527

3 Phong trào   Web.ĐTN: Từ ngày 16/4 đến 31/8/2018, Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát công tác ủy thác vay vốn trong tổ chức Đoàn thanh niên tại 04 đơn vị: Huyện Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền và thị xã Hương Thủy.
Tính đến tháng 8/2018, trên địa bàn toàn tỉnh, số tổ tiết kiệm và vay vốn do Đoàn thanh niên đang quản lý là 94 tổ với dư nợ 93,57 tỷ  (3.623 hộ còn dư nợ, trong đó nợ quá hạn 124,1 triệu).

ffff
Kiểm tra, giám sát công tác ủy thác vay vốn trong tổ chức Đoàn thanh niên tại 04 đơn vị: Huyện Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền và Thị xã Hương Thủy.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc: Kiểm tra việc phân bổ, sử dụng phí uỷ thác; sổ sách theo dõi ghi chép sử dụng phí uỷ thác của tổ chức Đoàn tại địa bàn, việc triển khai các chủ trương, chính sách của Nhà nước về tín dụng ưu đãi đối với các đối tượng vay vốn, việc giám sát quá trình xét duyệt cho vay và sử dụng vốn vay của các thành viên được vay vốn, chất lượng hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn, việc sử dụng vốn vay của các thành viên trong tổ.

Qua kiểm tra số liệu, sổ sách, nghe các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc và kiểm tra thực tế tại 04 đơn vị của thanh niên cũng như các hộ vay của các đơn vị cho thấy: Đảng ủy, chính quyền địa phương đã luôn quan tâm chỉ đạo Đoàn thanh niên xã phối hợp Ngân hàng CSXH huyện trong quá trình quản lý vốn vay, thu hồi nợ, lãi và công tác thông tin tuyên truyền, bố trí điểm thực hiện giao dịch trong UBND xã đảm bảo an toàn và thuận lợi trong quá trình giao dịch.

Các tổ tiết kiệm và vay vốn đều được xếp loại Tốt. Công tác bình xét cho vay đảm bảo đầy đủ thành phần theo quy định và luôn công khai, dân chủ, minh bạch. Các hộ được vay đều sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả. Hồ sơ lưu trữ các tổ đầy đủ và khoa học.

Thông qua hoạt động kiểm tra này nhằm đánh giá những kết quả đạt được cũng như những mặt hạn chế của Đoàn Thanh niên trong công tác quản lý vốn vay; nắm bắt kịp thời những kiến nghị đề xuất của cơ sở trong việc quản lý nguồn vốn, chấn chỉnh những tồn tại trong hoạt động ủy thác đồng thời rà soát, nắm tình hình thực tế các đoàn viên thanh niên có nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế trong thời gian tới.