Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội

22:43 17/09/2018     937

3 Phong trào   Web.ĐTN: Nằm trong chương trình Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ năm (khoá XI), chiều ngày 17/9, hội nghị đã tập trung cho ý vào dự thảo Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội giai đoạn 2018 – 2022.
Từ thực tiễn đào tạo bồi dưỡng cán bộ Đoàn của thành phố, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM Phạm Hồng Sơn tham gia góp ý vào Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội giai đoạn 2018 – 2022 đã chia sẻ, khi các địa phương chủ động trong đào tạo bồi dưỡng thì chỉ có địa phương đó mới hiểu cần đào tạo như thế nào để phù hợp với các hoạt động của địa phương, cũng như quy mô điều kiện các từng địa phương thực hiện như thế nào. Nếu như các ở thành phố có trường Đoàn thì các tỉnh còn có khó khăn kể từ đội ngũ báo cáo viên đến cả cơ sở vật chất.


f
Các đại biểu tham gia góp ý vào đề án


Để làm tốt công tác tập huấn, theo đồng chí Phạm Hồng Sơn, các cơ sở nên chủ động có sự liên hệ với các tỉnh, thành để tổ chức tập huấn; đồng thời, mở các lớp tâp huấn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Về mặt giáo trình, theo đồng chí Phạm Hồng Sơn cũng có muôn hình, nên rà soát về mặt lý luận tuy không khác nhau nhiều nhưng thực tiễn nơi cần áp dụng sao cho có sự phù hợp. “Giáo trình liên quan đến báo cáo viên, giảng viên, do đó đặt riêng đội ngũ là rất tốt, bởi có nhiều người có cơ sở lý luận rất tốt và tính thực tiễn của Đoàn rất cao, do vậy đòi hỏi tính thực tiễn của người báo cáo viên truyền đạt với lớp là rất quan trọng. Tôi đồng tình việc các cán bộ Đoàn tham gia truyền đạt các lớp cho ĐVTN là rất thiết thực”, đồng chí Hồng Sơn nói.

Chia sẻ về nội dung nay, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Phạm Tuấn Vinh nêu, việc bồi dưỡng cho cán bộ Đoàn cấp tỉnh nên để khung linh hoạt, nhưng cũng có phần cứng để triển khai. Mặc dù sau Đại hội sẽ có 02 năm để tỉnh tập trung công tác tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ Đoàn và với đặc thù Nghệ An có thanh niên dân tộc nên chăng cần có sự phù hợp với tính đặc thù của địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp Nguyễn Tường Lâm đề xuất, liên quan đến đào tạo cán bộ Đoàn cơ sở nên cần xây dựng nội dung thống chất cho cơ sở. Bên cạnh đó, cần đổi mới phương thức đào tạo nhất là ứng dụng CNTT để phát triển xây dựng các phần mềm trong tập huấn, để các báo cáo viên có sự tương tác, học viên đặt câu hỏi trao đổi với báo cáo viên hoặc tập huấn trực tuyến cho đội ngũ cán bộ Đoàn tùy thuộc vào nội dung của chương trình.

Tham gia ý kiến, Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ Phạm Thanh Tùng cho biết, trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, điều quan trọng nhất là đào tạo các kỹ năng. Trong đó tập trung sâu kỹ năng giao tiếp, quản lý, xây dựng kế hoạch; và cách đào tạo hiệu quả nhất là để đội ngũ cán bộ Đoàn thử thách, trải nghiệm thực tiễn công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi ở địa phương, như trực tiếp tham gia các chương trình, các phong trào, chiến dịch tình nguyện…


d
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị, chiều ngày 17/9


Phát biểu về Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội, giai đoạn 2018 – 2022, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đề nghị, cần chú ý khâu đánh giá năng lực đội ngũ, đánh giá đúng, trúng hiện trạng đội ngũ Đoàn, Hội, Đội các cấp, từ đó xác định được nội dung được đào tạo, bồi dưỡng qua từng năm và có lộ trình hợp lý. Tuy không trực diện nhưng quá trình hình thành khung chương trình đào tạo bồi dưỡng phải có công đoạn này.

Lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ Đoàn đòi hỏi cập nhật, bổ sung, đổi mới rất nhanh và đáp ứng nhu cầu của từng khối đối tượng. Phải làm sao đánh giá được kết quả lớp đào tạo, bồi dưỡng thông qua từng lớp. Phải ít nhất có một thang đo cụ thể cho chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Ngoài ra, phương pháp truyền đạt phải có sự nghiên cứu đổi mới như: học trực tuyến, đa dạng đối tượng và kết hợp lý luận thực tiễn.

“Giảng viên cần thường xuyên cập nhật thông tin kiến thức một cách thường xuyên, nhằm bổ sung thông tin, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo, bồi dưỡng, do đó cần thực hiệ tốt nội dung này”, đồng chí Lê Quốc Phong nói.

* Chiều cùng ngày, hội nghị cũng đã giành thời gian góp ý vào Khung Bộ tiêu chí công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2019 - 2022; Bộ Tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2019.