Lào Cai: Tổng kết công tác Đoàn - Đội khối trường học, năm học 2017 - 2018

22:53 14/09/2018     335

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiều 12/9, Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn - Đội khối trường học, tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” năm học 2017 - 2018.
Tại hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2017 - 2018; tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường học năm học 2017 - 2018; chương trình phối hợp giữa Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh năm học 2017 - 2018 và triển khai Chương trình công tác Đoàn - Đội khối Trường học năm 2018 - 2019.

Theo đó, năm học 2017 - 2018, công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trường học tỉnh Lào Cai có những chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh có 44 trường, trong đó có: 29 Trường THPT, 03 trường Cao đẳng, 11 Trung tâm giáo dục thường xuyên, 01 trường Trung học chuyên nghiệp. Tổng số học sinh, sinh viên: 21.520; tổng số Chi đoàn: 684 với tổng số Đoàn viên: 13.825 đoàn viên (đoàn viên người dân tộc thiểu số: 7.620 đoàn viên; nữ 5.762 đoàn viên).


d
Trao Giấy Chứng nhận đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cho 5 sinh viên và danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cho 5 em học sinh


Cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Ban Chấp hành Đoàn các cấp, của Ban giám hiệu các trường, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên được triển khai với nhiều giải pháp hữu hiệu. 100% Đoàn các trường đã đồng loạt triển khai sâu rộng các đợt sinh hoạt chính trị: “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 128 năm Ngày sinh nhật Bác; tổ chức 41 buổi tuyên truyền và truyền tải rộng rãi cho ĐVTN, học sinh, sinh viên những nội dung cơ bản các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đoàn.... Công tác giáo dục chuyên đề được triển khai thường xuyên thì công tác giáo dục truyền thống được Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đặc biệt quan tâm chú trọng và triển khai với nhiều nội dung phong phú, phù hợp giúp ĐVTN tin tưởng tuyện đối vào sự lãnh đạo của Đảng, bồi dưỡng cho đoàn viên về lý tưởng cách mạng, lòng yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, có nhận thức và lối sống đúng đắn, phù hợp với chuẩn mực xã hội.

Trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi, Hội đồng Đội tỉnh đã ban hành Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2017 - 2018; xây dựng Chương trình phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện công tác Đội theo năm học; chỉ đạo Hội đồng Đội các huyện, thành phố phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện chương trình năm học tới các Liên đội trường học trong toàn tỉnh, kiện toàn, bổ nhiệm giáo viên Tổng phụ trách Đội các trường học; hướng dẫn thực hiện Chương trình Rèn luyện phụ trách Đội, Chương trình Rèn luyện đội viên và ngày hội Công nhận chuyên hiệu Rèn luyện Đội viên; chỉ đạo 100% các Liên Đội tổ chức Đại hội Liên Đội ngay từ đầu năm học, tổng hợp số liệu tổ chức Đội sau khi kết thúc Đại hội Liên Đội.

Tại hội nghị đã thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của cơ sở, thông qua những mô hình hay, cách làm sáng tạo. Đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục.

Dịp này, Tỉnh đoàn trao tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2017 - 2018; trao Giấy Chứng nhận đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cho 5 sinh viên và danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cho 05 em học sinh; Hội đồng Đội tỉnh trao tặng Bằng khen cho 15 Liên đội, 12 đồng chí Tổng phụ trách có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2017 - 2018; trao Giấy chứng nhận Liên đội mạnh - Giáo viên Tổng phụ trách Đội cấp tỉnh năm học 2017 - 2018 cho 113 Liên đội, 58 đồng chí Giáo viên Tổng phụ trách Đội.