Dư nợ cho vay qua Đoàn Thanh niên đạt hơn 23.000 tỷ đồng

11:55 22/09/2018     435

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiều 21/9, Trung ương Đoàn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 thực hiện chương trình liên tịch ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại trụ sở cơ quan Trung ương Đoàn.
Theo báo cáo kết quả thực hiện chương trình liên tịch giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) 6 tháng đầu năm 2018 cho biết, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn phối hợp chặt chẽ với NHCSXH cùng cấp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách.

Hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn, nợ quá hạn được duy trì đảm bảo an toàn; công tác thông tin tuyên truyền, trong đó tập trung tuyên truyền về các điển hình tiên tiến về sử dụng hiệu quả vốn vay ưu đãi được chú trọng; tổ chức thành công các lớp tập huấn về công tác quản lý, kiểm tra cho cán bộ đoàn và Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn.
ddd
Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ PTTN nông thôn – Trung ương Đoàn Nguyễn Quốc Văn phát biểu tại Hội nghị

Tính đến 30/6/2018, tổng dư nợ trong toàn hệ thống Đoàn Thanh niên nhận ủy thác của NHCSXH đã tăng trưởng tốt, đạt gần 23.660 tỷ đồng, trong đó cho vay hộ nghèo có dư nợ đạt 6.078 tỷ đồng, hộ cận nghèo là 3.830 tỷ đồng, NS&VSMTNT 3.215 tỷ đồng và cho vay hộ gia đình SXKD tại vùng khó khăn là 3.105 tỷ đồng; riêng 6 tháng đầu năm 2018 tăng hơn 1.800 tỷ đồng (tương đương 8,2%). Tỷ lệ quản lý ủy thác của hệ thống Đoàn thanh niên trong tổng dư nợ ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội chiếm 13%, tăng so với 12,6% vào cuối năm 2017. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hiện cũng đang quản lý 24.664 Tổ tiết kiệm và vay vốn với 876 nghìn hộ vay. Bình quân dư nợ 959 triệu đồng/tổ.

Tất cả các tỉnh, thành Đoàn đều tăng dư nợ ủy thác, nhiều địa phương tăng dư nợ trên 50 tỷ đồng như: Sơn La, Phú Thọ, Nghệ An. Thành phố Hà Nội là đơn vị có tăng trưởng dư nợ cao nhất, đạt 101,5 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2018. Dư nợ ủy thác qua hệ thống Đoàn tập trung vào các chương trình cho vay: Cho vay hộ nghèo (6.078 tỷ đồng), cho vay hộ cận nghèo (3.830 tỷ đồng), cho vay nước sạch, vệ sinh môi trường (3.215 tỷ đồng), cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn (3.105 tỷ đồng)…

Nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với NHCSXH tập trung nâng cao chất lượng tín dụng chính sách; giải ngân cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; duy trì và giảm nợ quá hạn xuống còn 0,5% tổng dư nợ; phấn đấu giảm số xã trắng Tổ tiết kiệm và vay vốn, tăng Tổ tiết kiệm và vay vốn do Đoàn Thanh niên quản lý; tăng cường vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đoàn trong công tác nhận ủy thác vốn vay; đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Trần Lan Phương cho biết những kết quả mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đạt được thời gian qua đã góp phần vào kết quả chung trong việc NHCSXH phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới hệ thống Đoàn các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ vay nâng cao ý thức trả nợ gốc, lãi; tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở; duy trì tổ chức công tác giao ban định kỳ giữa hai bên đầy đủ, đúng thời gian quy định; tập trung giải ngân vốn cho hộ nghèo nhằm đảm bảo kế hoạch tăng trưởng trong năm; tăng cường kiểm tra, giám sát vốn vay; duy trì hoạt động nề nếp Tổ tiết kiệm và vay vốn và làm tốt hơn nữa thông tin tuyên truyền để động viên đoàn viên thanh niên vay, sử dụng vốn hiệu quả cũng như làm gương sáng cho các đoàn viên thanh niên khác trong cả nước đến học tập, trao đổi kinh nghiệm.

Thông tin tại Hội nghị, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ PTTN nông thôn – Trung ương Đoàn Nguyễn Quốc Văn cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp xây dựng mô hình sử dụng vốn có hiệu quả; tham gia sản xuất theo chuỗi nhằm nâng cao sử dụng vốn vay. Đề nghị NHCSXH ưu tiên nguồn vốn hỗ trợ thanh niên trong phong trào khởi nghiệp...đồng chí một lần nữa khẳng định, tín dụng chính sách xã hội đã giúp cho các đoàn viên thanh niên, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số có cơ hội làm giàu. Đồng vốn tuy nhỏ nhưng rất ý nghĩa nhân văn, là động lực để mỗi đoàn viên có ý chí, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng. Trung ương Đoàn cũng đề nghị NHCSXH tiếp tục đồng hành để làm tốt nhiệm vụ chính trị được Chính phủ giao.