Sóc Trăng: Hội nghị Báo cáo viên và ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ

09:53 01/08/2019     337

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Sáng ngày 01/8/2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Báo cáo viên, Ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ và Góp ý dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi.

Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” tỉnh Sóc Trăng gồm có 15 thành viên

 

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thông qua quyết định công nhận Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” tỉnh Sóc Trăng gồm có 15 thành viên, theo đó Ban chủ nhiệm có 03 đồng chí, do đồng chí Huỳnh Bích Loan - UV.BTV, Trường Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn làm Chủ nhiệm.

Đây là mô hình tập hợp các cán bộ đoàn, đoàn viên yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, chính trị, góp phần hiệu quả vào việc nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên. Đây còn là diễn đàn để đoàn viên, thanh niên được bày tỏ suy nghĩ, nhận xét của cá nhân mình đối với những vấn đề giới trẻ quan tâm hiện nay đặc biệt trên mạng xã hội, các sự kiện chính trị - xã hội trong nước và quốc tế nổi bật, các luồng tư tưởng khác nhau với những góc nhìn mới mẻ, trẻ trung về hiện trạng đất nước, các vấn đề cần đặt ra đối với tổ chức Đoàn - Hội - Đội trong giai đoạn hiện nay.

Sau lễ ra mắt Câu lạc bộ “Lý luận trẻ”, các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh của Đoàn và Câu lạc bộ Lý luận trẻ được triển khai chuyên đề “Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên trong giai đoạn hiện nay” và một số nội dung cập nhật về tình hình Biển Đông thời gian gần đây. Qua đó kịp thời cung cấp thông tin, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên của Đoàn, tăng cường hoạt động của đội ngũ báo cáo viên trong việc tuyên truyền, định hướng nắm bắt và phản ánh tình hình tư tưởng của đoàn viên, thanh niên.
Dịp này, hội nghị cũng đã tiến hành góp ý dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi. Các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến góp ý những vấn đề trọng tâm của các Điều mới cũng như những điều sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Luật. Đối với Chương về chính sách đối với thanh niên, hội nghị đã góp ý dự thảo cần hướng tới mục tiêu đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả thanh niên, không thanh niên nào bị bỏ lại phía sau, mong muốn Luật Thanh niên cụ thể hóa bằng những chính sách cụ thể đến với thanh niên, quan tâm nhiều hơn đến các nhóm thanh niên đặc thù như thanh niên xung phong, thanh niên có tài năng, thanh niên khuyết tật, nhiễm HIV/AIDS, thanh niên sau cai nghiện ma túy, sau cải tạo…

Về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với thanh niên, các đại biểu góp ý cần làm rõ thêm trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc áp dụng Luật, ngoài việc ban hành các Nghị quyết, quyết định… cần phải cụ thể thành các chính sách riêng dành cho thanh niên để thanh niên tham gia phát triển và đưa Luật thanh niên đi vào thực tế.
 

 

Quý Nguyên- TĐ Sóc Trăng,BA