Phát huy cao độ tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong Chiến dịch hè tình nguyện 2019

23:20 12/04/2019     2270

Xây dựng Đoàn   Sáng ngày 12/4, tại Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ bảy, khoá XI. Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến về các nội dung quan trọng triển khai trong năm 2019 cũng như đánh giá, định hướng lại các hoạt động của tổ chức Đoàn từ nay tới hết nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh Văn Tân - Thành Đoàn Đà Nẵng

 

Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ bảy, khoá XI do Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong chủ trì, thảo luận với nhiều nội dung quan trọng triển khai trong năm 2019.

Cụ thể, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Dự thảo Kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2019 và Dự thảo Hướng dẫn cách thức thu, nộp, quản lý và sử dụng đoàn phí giai đoạn 2019 - 2022.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn yêu cầu các đại biểu tích cực đóng góp ý kiến về các vấn đề được nêu ra.  

Về kế hoạch đánh giá giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh, đây là công việc quan trọng để tổ chức Đoàn kịp thời đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong từng mặt công tác của Đoàn nửa đầu nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

“Dự thảo tập trung vào 3 nhóm nội dung chính: Đánh giá quá trình triển khai, kết quả đạt được trong thực hiện các mặt công tác của Đoàn, thực hiện 11 nhóm chỉ tiêu và 10 đề án, 6 kết luận; đánh giá những khó khăn, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân trên từng mảng công tác và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; đề xuất, kiến nghị các giải pháp đẩy mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nửa cuối nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI”, đồng chí Lê Quốc Phong nói.

Các đại biểu đã đóng góp những ý kiến trong việc tổ chức các hoạt động trong chiến dịch tình nguyện hè năm 2019;  nhiều đại biểu đồng tình cho rằng cần phải tổ chức những hoạt động thiết thực, hiệu quả, tăng cường liên kết các đơn vi, các lực lượng để nâng cao hiệu quả phong trào.

“Cần tăng cường công tác kiểm trả hiệu quả các hoạt động, các công trình, phần việc thanh niên sau khi thực hiện để thấy được tính hiệu quả, có hướng khắc phục hoặc phát huy”, đồng chí Nguyễn Cao Cường, Bí thư tỉnh Đoàn Đồng Nai, cho biết.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019 dự kiến có chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng” với 01 chương trình và 4 chiến dịch. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn yêu cầu cần tổ chức các hoạt động trong chiến dịch để khi triển khai tới cơ sở sẽ phát huy cao độ tinh thần xung kích, tình nguyện, sự hưởng ứng tham gia của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện các công trình, phần việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; đồng thời, tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên được trưởng thành thông qua các hoạt động thực tiễn.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng cho ý kiến và cơ bản nhất trí với hướng dẫn cách thức thu, nộp, quản lý và sử dụng Đoàn phí giai đoạn 2019-2022; nghe chuyên đề về “Công nghệ số và những tác động đến quản lý xã hội”.

 

(Nguồn TPO) - ĐH