Nam Định: 300 cán bộ Đoàn tập huấn công tác tuyên truyền, giáo dục

09:14 11/07/2019     227

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN của tỉnh năm 2019, vừa qua, Tỉnh đoàn Nam Định tổ chức Hội nghị tập huấn, trao đổi, định hướng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Văn Đông - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn trao đổi tại chương trình


Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Hồng Khanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn nhấn mạnh “Công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Đoàn là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng góp phần nâng cao ý thức giác ngộ về chính trị, tư tưởng, hiểu biết pháp luật, giáo dục lối sống lành mạnh trong thế hệ trẻ. trong giai đoạn hiện nay, công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn cần phải thay đổi để bắt kịp xu thế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của thanh niên thời kỳ mới. Đây là những nội dung hết sức quan trọng và cấp bách cần phải tập huấn, trao đổi, định hướng một cách thường xuyên và chất lượng”.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Văn Đông, Ủy viên BCH, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Đoàn trao đổi chuyên đề về “Trọng tâm công tác giáo dục của Đoàn, giai đoạn 2019 – 2022”. Đồng chí đã cung cấp các văn bản liên quan đến công tác giáo dục, những chủ trương mới của Trung ương Đoàn. Tại chương trình, các đồng chí học viên đã tiến hành thảo luận sôi nổi về những thuận lợi, khó khăn trong triển khai công tác: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục chính trị, tư tưởng; giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc; giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Bên cạnh đó, các học viên còn được trao đổi về kinh nghiệm đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, nhất là trên không gian mạng. Trong giai đoạn hiện nay, tình hình thế giới phức tạp, diễn biến hòa bình với nhiều thủ đoạn tinh vi, khó đoán định, xuất hiện hình thức an ninh phi truyền thống; bối cảnh chính trị trong nước có nhiều thay đổi; cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ, internet, mạng xã hội mang lại cả những giá trị tích cực và tiêu cực. Chính vì vậy, tổ chức Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên phải là những người sử dụng mạng xã hội một cách tỉnh táo và có hành động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái. Đồng chí Trần Văn Đông- UV BCH Trung ương Đoàn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chia sẻ một số kinh nghiệm như: Kết nối mạng xã hội, tích cực thông tin những tin tốt, câu chuyện đẹp; phát huy vai trò nêu gương của đảng viên trẻ; gắn chặt với chỉ đạo của cấp ủy và Đoàn cấp trên; chủ động nắm bắt dư luận xã hội để đi trước, dẫn dắt và định hướng dư luận xã hội; kịp thời phối hợp giải quyết các điểm nóng...

Hội nghị có nghĩa thiết thực, cung cấp rất nhiều thông tin bổ ích, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn Thanh niên tỉnh Nam Định trong thời gian tới.

 

Trang Trần - TĐ Nam Định (BA)