Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ mười một, khoá XI

13:02 23/05/2020     2966

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ mười một, khoá XI tập trung cho ý kiến về kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn và các nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ bảy, khóa XI.

Sáng 23/5, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ mười một, khoá XI đã khai mạc tại Hà Nội. Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam chủ trì phiên làm việc buổi sáng.

 

 

Diễn ra trong thời gian 01 ngày, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung: Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021).

Bên cạnh đó, các đại biểu sẽ thảo luận, cho ý kiến các nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ bảy gồm: Sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đoàn; Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI; Sơ kết 5 năm triển khai Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, anh Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết, Hội nghị Ban thường vụ T.Ư Đoàn diễn ra trong 1 ngày, các đại biểu cùng thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, có nội dung thảo luận về Dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021).

Theo anh Phong, đến thời điểm này, chỉ còn 10 tháng để đến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn. “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đòi hỏi phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, đảm bảo ý nghĩa thiết thực nhằm khẳng định vai trò, vị thế của Đoàn từ lúc thành lập đến nay với trách nhiệm của mình dưới sự lãnh đạo của Đảng để tham gia vào sự đóng góp của đất nước. Kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn là dịp rất quan trọng là để tuổi trẻ cả nước cùng nhìn lại sự trưởng thành của Đoàn và thấy trách nhiệm của chúng ta trong triển khai công việc sắp tới”, anh Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Về nội dung Sơ kết 5 năm triển khai triển khai Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030, anh Lê Quốc Phong đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị cùng thảo luận, cho ý kiến đánh giá làm rõ kết quả đạt được sau 5 năm, đặc biệt là sự trưởng thành về nhận thức, tư tưởng, sự thay đổi tích cực về đạo đức, lối sống của thanh thiếu nhi Việt Nam. Đồng thời làm rõ những vấn đề đặt ra, tìm tòi những phương thức mới trong bối cảnh tình hình mới của đất nước.

 

Kiều Anh