Kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cơ quan TƯ Đoàn năm 2021

17:51 06/01/2022     4154

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Hội đồng thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Đoàn năm 2021 thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cơ quan TƯ Đoàn năm 2021

 

Đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi vòng 2 tải tại đây
 

BBT