Hà Nam: Bí thư tỉnh ủy đối thoại với Đoàn viên thanh niên

09:08 18/11/2021     603

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Ngày 17/11, tại Hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ Đoàn, Hội và đoàn viên, hội viên, thanh niên năm 2021.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh

 

Hội nghị do đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cùng sự tham gia của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam thông tin, chia sẻ những định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh trong những năm tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, diễn đàn là cơ hội để lãnh đạo tỉnh lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị của cán bộ Đoàn, Hội và đoàn viên, hội viên, thanh niên trong quá trình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là các chủ trương, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, thanh niên. Thông qua đó tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, cơ chế, chính sách của tỉnh đến với cán bộ Đoàn, Hội và đoàn viên, hội viên, thanh niên; đồng thời, giúp cấp ủy, chính quyền có những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả, sát hợp với những vấn đề, vướng mắc đặt ra trong thực tiễn, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân nói chung và cán bộ, đoàn viên thanh niên nói riêng.

Trao đổi tại Hội nghị, trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cởi mở, đoàn viên thanh niên từ điểm cầu trung tâm cũng như các điểm cầu của các huyện, thị xã, thành phố đã đặt nhiều câu hỏi cho lãnh đạo tỉnh, trong đó tập trung vào các nhóm vấn đề: về lao động - việc làm; hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp; những tác động của dịch bệnh Covid-19 đến thanh niên; công tác giáo dục, phát triển kỹ năng, thể chất, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh thiếu nhi; công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, hoạt động góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; những chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội...

 

06 điểm cầu kết nối tới các bạn ĐVTN ở từng đơn vị

 

Các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên đã được đồng chí Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, Ngành của tỉnh trao đổi, giải đáp đầy đủ, phù hợp các quy định của pháp luật và điều kiện của địa phương.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao các kiến nghị, đề xuất của các cán bộ, đoàn viên, thanh niên đồng thời thông tin tới các đoàn viên thanh niên về một số chủ trương, chính sách của tỉnh đang triển khai liên quan đến các kiến nghị. 

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các sở, ngành tăng cường hoạt động đối thoại trực tiếp với cán bộ, Đoàn, Hội và đoàn viên, hội viên, thanh niên để kịp thời có những giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, công tác quản lý, điều hành của chính quyền. Phối hợp, tạo điều kiện cho các tổ chức Đoàn thanh niên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và đoàn viên thanh niên thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… 

Các tổ chức Đoàn, Hội trên địa bàn tỉnh cũng phải thực sự đổi mới trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết, định hướng cho thế hệ trẻ tỉnh nhà, nhất là phương thức tổ chức các phong trào nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của thanh niên. Đồng thời giáo dục, bồi đắp cho đoàn viên, thanh niên truyền thống cách mạng, hình thành những phẩm chất tốt đẹp của thế hệ trẻ như có tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí và khát vọng vươn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh…/.
 

Ngọc Duy