Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong làm việc với Tỉnh đoàn Đắk Nông

11:04 16/04/2019     1521

3 Chương trình   Web.ĐTN: Chiều 15/4, đoàn công tác Trung ương Đoàn do đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Nông.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Nông đã báo cáo kết quả triển khai các đề án, chỉ tiêu trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và các chủ trương của Tỉnh ủy Đắk Nông đối với công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi tỉnh.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi làm việc

Theo đó, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, kết quả đã tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác. Nội dung, phương thức trong công tác tuyên truyền, giáo dục được quan tâm đổi mới, tăng cường tuyên truyền những câu chuyện đẹp, việc làm ý nghĩa trên mạng xã hội; các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ có bước phát triển. Công tác xây dựng Đoàn được chú trọng, đã phát huy vai tròm, trách nhiệm, tính xung kích, sáng tạo của Đoàn, của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế, xã hội, đảm nhận thực hiện các việc mới, việc khó. Hoạt động của Đoàn được đoàn viên, thanh niên đón nhận, các lực lượng xã hội đánh giá cao.

Tuy nhiên, chất lượng hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư còn hạn chế; công tác tuyên truyền cho thanh niên khối nông thôn tiếp cận các chương trình vốn vay ưu đãi, cơ hội việc làm chưa thực sự hiệu quả; việc đầu tư các thiết chế văn hóa ở cơ sở, nhất là các điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi vẫn còn thiếu so với yêu cầu thực tiễn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quốc Phong đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Nông đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị các cấp bộ Đoàn của tỉnh Đắk Nông cần triển khai thực hiện đồng bộ các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; định hướng cho đoàn viên, thanh niên ở cơ sở xác định quy trình, nội dung của công trình thanh niên; tìm ra các giải pháp để thực hiện, hoàn thành các phần việc đã đề ra.

Đồng chí mong muốn, các cấp bộ Đoàn giúp thanh niên thực hiện hóa một số ý tưởng khởi nghiệp có tính khả thi; chủ động phối hợp với các sở, ngành để hỗ trợ thanh niên trong khởi nghiệp; kịp thời hỗ trợ thành niên khởi nghiệp, phát huy vai trò đồng hành cũng thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp.

Các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên cần tìm ra những nét riêng, đặc thù vùng, lịch sử địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cần tiếp tục xây dựng các giải pháp khả thi, sáng tạo và triển khai thực hiện các giải pháp đó để đạt kết quả cao nhất các nhiệm vụ, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Theo kế hoạch, ngày 16/4, đồng chí Lê Quốc Phong cùng với Đoàn Kiểm tra số 5 của Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết Kết luận số 62-KL/TW sẽ có buổi làm việc với Thị ủy Gia Nghĩa và Tỉnh ủy Đắk Nông kiểm tra việc triển khai Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Thu Hà - TĐ Đắk Nông (KA)