Thông báo thi tuyển chức danh Phó giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung

09:54 20/09/2019     4271

Nhân sự mới   Web.ĐTN: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung.

Chi tiết xem tại đây.