Hoạt động Hội, Đội

Bầu bí thư trực tiếp tại Đại hội chi đoàn Ban Tổ chức Trung ương Đoàn

10:46 - 03/03/2012      6835
Web.ĐTN: Bầu BCH chi đoàn đảm bảo số dư, bầu Bí thư chi Đoàn trực tiếp tại Đại hội là kết quả của Đại hội chi đoàn Ban Tổ chức Trung ương Đoàn, nhiệm kỳ 2012 – 2013 thuộc Đoàn khối cơ quan Trung ương Đoàn vừa được diễn ra.

Mới nhất