Tuổi trẻ Hà Tĩnh sôi nổi sinh hoạt Đoàn theo chủ điểm tháng 8

12:56 21/08/2020     665

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo, triển khai đợt sinh hoạt chủ điểm tháng 8/2020, tăng cường giáo dục truyền thống trong các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh.

Nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9); 75 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân, 15 năm Ngày toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hướng tới Kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, Tưởng niệm 200 năm ngày mất (1820-2020) của Danh nhân Văn hóa thế giới, Đại thi hào Nguyễn Du (1765-2020);…

 

Tuổi trẻ huyện Đức Thọ triển khai sinh hoạt trong các cơ sở Đoàn với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

 

Nhằm duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn trong tình hình hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã hướng dẫn hình thức, nội dung, quán triệt tinh thần an toàn phòng dịch Covid-19 khi tổ chức hoạt động đối với các cấp bộ Đoàn; đồng thời phân công các tổ công tác bám, nắm địa bàn, chỉ đạo, đôn đốc, giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức và huy động lực đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia các phong trào, hoạt động do Đoàn, Hội, Đội tổ chức.

Ngay từ những ngày đầu tháng, nhiều đơn vị đã tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi thăm các địa chỉ đỏ, gặp gỡ nhân chứng lịch sử, kết hợp với giáo dục truyền thống, cách mạng, lòng yêu nước cho tuổi trẻ.

Đợt sinh hoạt Đoàn theo chủ điểm tháng 8 được các cơ sở Đoàn đăng ký lịch tổ chức trong cả tháng, trong đó 158 cơ sở đồng loạt tổ chức từ ngày 08-19/8 với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Hình thức sinh hoạt linh hoạt, sáng tạo, áp dụng nghiêm các phương pháp an toàn phòng dịch; nhiều đơn vị tổ chức sinh hoạt trực tuyến, thi tìm hiểu trực tuyến, sân khấu hóa,.... Nội dung chương trình phong phú, thiết thực, kết hợp tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn với tuyên truyền phòng chống dịch covid-19, hướng dẫn cài đặt phần mềm Bluezone, thông báo nhanh kết quả Đại hội cấp cơ sở, cấp huyện; chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động chặng cuối của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, hướng tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng,...

Đối với các đơn vị chưa tổ chức sinh hoạt trong dịp này, đã thực hiện công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng thông qua các kênh truyền thông của Đoàn, Hội, Đội, lồng ghép vào chương trình sinh hoạt Đoàn, Đội địa bàn dân cư để phổ biến đến tận đoàn viên, thanh thiếu nhi. Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc sẽ tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các cơ sở Đoàn tiến hành tổ chức sinh hoạt Đoàn theo lịch đã đăng ký từ đầu tháng.

   

CTV Tỉnh đoàn Hà Tĩnh