Tiền Giang: Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và diễn đàn góp ý xây dựng Đảng

08:56 11/11/2020     72

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Ngày 08/11/2020 Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Tiền Giang tổ chức chương trình tư vấn chính sách về lao động, việc làm, hợp tác lao động nước ngoài với sự tham dự 250 cán bộ Đoàn, đoàn viên, học sinh.

Thông qua hoạt động, đoàn viên thanh niên đã được các diễn giả của Trường Đại học Tiền Giang, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, Công ty Esuhai Nhật thông tin nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực, lao động trong các ngành nghề phù hợp của các doanh nghiệp, các chương trình đưa thực tập sinh đi hợp tác lao động tại Nhật Bản và nhu cầu tuyển sinh đào tạo của Trường Đại học Tiền Giang.

Bên cạnh đó, ngày 09/11/2020, tại Trường THPT Lưu Tấn Phát, Huyện Đoàn Cai Lậy phối hợp với BGH trường THPT Lưu Tấn Phát tổ chức “Phiên tòa giả định” tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, học sinh năm 2020, với trên 800 đoàn viên, học sinh trường THPT Lưu Tấn Phát tham dự. Tại “Phiên tòa giả định”, các bạn đoàn viên đến từ các Chi đoàn Dân Chính Đảng, Tòa án, Trung tâm y tế, Công an huyện và các bạn đoàn viên, học sinh trường THPT Lưu Tấn Phát đã tái hiện lại diễn biến vụ việc có liên quan đến vi phạm về phòng, chống ma túy dẫn đến xử lý hình sự và đưa ra xét xử từ vụ án có thật đã diễn ra trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, tham gia “Phiên tòa giả định” các bạn đoàn viên, học sinh được nghe công an huyện tuyên truyền về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện trong thời gian qua.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Diễn đàn góp ý xây dựng Đảng, đấu tranh phòng chống các biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong cán bộ Đoàn chủ chốt của tỉnh, các huyện, thành, thị.

Diễn đàn góp ý xây dựng Đảng, đấu tranh phòng chống các biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong cán bộ Đoàn chủ chốt của tỉnh, các huyện, thành, thị

 

Diễn đàn nhằm cụ thể hóa công tác tuyên truyền của Đoàn Thanh niên trong triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, nhất là các chủ trương liên quan đến công tác thanh niên; chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống, lịch sử của dân tộc, của Đoàn; Tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch chống phá hệ tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng. Kịp thời giải quyết những phát sinh trong tư tưởng của thanh niên, đặc biệt là trước những biến động trong khu vực và thế giới, phát huy vai trò quan trọng của tổ chức Đoàn trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Tham gia Diễn đàn, các đại biểu đã phát biểu nhiều nội dung như: Đoàn thanh niên tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trẻ. Vai trò của đoàn thanh niên trong tham gia đấu tranh, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong hệ thống tổ chức Đoàn cuả đơn vị. Công tác định hướng, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong học sinh, sinh viên. Kết quả công tác Đoàn và phong trào TTN của đơn vị giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022 góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ trong lực lượng Công an Nhân dân vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ.

Có liên quan đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên, đồng chí Phan Hoàng Sơn - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho rằng: “Người cán bộ, đảng viên nói chung, đảng viên trẻ nói riêng phải không ngừng tu dưỡng, trưởng thành để xứng đáng là người chiến sĩ tiên phong, gương mẫu, là người đầy tớ thật sự trung thành của nhân dân. Trước tiên và trên hết, người đảng viên trẻ phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, không sa vào chủ nghĩa cá nhân, không xâm hại tới lợi ích của tập thể, của nhân dân; luôn nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, chống những biểu hiện cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm. Từng cán bộ, đảng viên phải nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc nêu gương giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đồng chí Trần Thị Kim Duyên - Phó bí thư Thị Đoàn Gò Công cho rằng: “Các cấp ủy Ðảng, chính quyền cần tăng cường công tác chỉ đạo các ngành phối hợp, quan tâm hơn nữa thanh niên và công tác thanh niên thông qua việc thực hiện tốt các chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước về thanh niên. Đặc biệt là cơ chế hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế. Thường xuyên coi trọng giáo dục ý thức cảnh giác cách mạng để thanh niên biết nhận diện, đề phòng và tránh xa những cám dỗ vật chất, văn hóa tầm thường, văn hóa ngoại lai xấu độc, biết tự bảo vệ mình, bảo vệ tổ chức Đoàn, tăng cường “sức đề kháng” cho thanh niên trước nhận định, xuyên tạc sai trái của các thế lực thù dịch”.

Trong công tác xây dựng Đoàn, đồng chí Phạm Thanh Giang - Bí thư Huyện Đoàn Cái Bè có ý kiến: “Tổ chức Đoàn cần đề ra nhiều giải pháp, mô hình đoàn kết tập hợp thanh niên nhằm xây dựng củng cố tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh về tư tưởng chính trị, về tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Trong đó, coi trọng công tác cán bộ Đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn tiên phong, bản lĩnh, có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, năng động và sáng tạo. Tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng chống suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Ngoài ra, các đại biểu tham gia Diễn đàn cũng bày tỏ quan điểm về lý tưởng sống, con đường phấn đấu rèn luyện của bản thân; những ý kiến đóng góp của tuổi trẻ đối với sự phát triển của tỉnh nhà nói riêng và cả nước nói chung; những kỳ vọng của tuổi trẻ đối với Đảng trong năm tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; các cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm hỗ trợ và phát huy đoàn viên, thanh niên…

CTV TĐ Tiền Giang