Tiền Giang: CLB Lý luận trẻ quan tâm vấn đề phát huy trách nhiệm của tuổi trẻ

09:38 29/09/2020     160

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Ngày 29/9, Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Tiền Giang tổ chức sinh hoạt định kỳ quý 3 năm 2020 với chuyên đề “Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và hành động của tuổi trẻ nhân Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

Tại buổi sinh hoạt, các thành viên câu lạc bộ đã tập trung thảo luận, phát biểu với nhiều nội dung: Đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đặc biệt nhân Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020  - 2025; phát huy tối đa trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng đi vào cuộc sống, tham gia phát triển kinh tế tại địa phương; phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia phòng, chống dịch Covid - 19; các mô hình hay, cách làm sáng tạo của tuổi trẻ trong việc tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho Đoàn viên, thanh niên, học sinh gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp…

 

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phát biểu định hướng hoạt động CLB Lý luận trẻ

 

Bên cạnh đó, các thành viên câu lạc bộ đã đưa ra các giải pháp nhằm tạo điều kiện, không gian, môi trường tốt nhất để đoàn viên, thanh niên tiếp cận các kênh thông tin tuyên truyền hiệu quả, thông qua đó kịp thời định hướng tốt nhất về tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên; phân tích, đánh giá về kết quả giáo dục của Đoàn tại đơn vị, để có thể chọn giải pháp tốt nhất trong công tác giáo dục theo từng nhóm đối tượng.

Ngoài ra đại biểu cũng phân tích nội dung cơ bản để xây dựng kế hoạch cụ thể của Đoàn nhằm góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng tại đơn vị, trong đó nêu rõ trách nhiệm của cá nhân trong tham gia thực hiện Nghị quyết thông qua từng việc làm, công việc của từng cá nhân cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên./.

 

Quốc Trung - TĐ Tiền Giang