Ra mắt CLB Lý luận trẻ tỉnh Tiền Giang

21:24 16/10/2019     1716

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Ngày 19/9, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thành lập và ra mắt Câu lạc bộ lý luận trẻ tỉnh Tiền Giang gồm 30 thành viên.

Tham gia Câu lạc bộ là Bí thư hoặc Phó Bí thư Đoàn chuyên trách cấp huyện, đại diện cán bộ trẻ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các trường Đại học, Cao đẳng, Trường Chính trị và các cơ quan cấp tỉnh, cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên yêu thích và có khả năng nghiên cứu về lý luận, chính trị; Đảng viên trẻ, giảng viên trẻ, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp có khả năng tuyên truyền tốt hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự giác của các thành viên có uy tín, trình độ, năng lực, có khả năng nghiên cứu và tiếp thu.

 

Các thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Tiền Giang

 

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ gồm 07 thành viên (01 Chủ nhiệm, 03 Phó Chủ nhiệm và 03 Ủy viên). Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Tiền Giang giữ chức vụ chủ nhiệm Câu lạc bộ.

Câu lạc bộ lý luận trẻ do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thành lập, hoạt động theo quy định pháp luật, theo Quy chế của Câu lạc bộ và chịu sự quản lý, trực tiếp chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Trụ sở sinh hoạt thường xuyên của Câu lạc bộ đặt tại cơ quan Tỉnh Đoàn, nơi tiếp nhận thông tin tại Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn.

Thông qua Câu lạc bộ tập hợp các cán bộ đoàn, đoàn viên yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, góp phần trang bị cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên khả năng lý luận, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nâng cao khả năng hoạt động thực tiễn và khái quát thành lý luận khoa học; tạo diễn đàn cho đoàn viên, thanh niên được bày tỏ suy nghĩ của cá nhân mình đối với những vấn đề giới trẻ quan tâm hiện nay đặc biệt trên mạng xã hội, các sự kiện chính trị - xã hội trong nước, quốc tế và của địa phương nổi bật, các luồng tư tưởng khác nhau với những góc nhìn mới mẻ, trẻ trung về hiện trạng đất nước, các vấn đề cần đặt ra đối với tổ chức Đoàn - Hội - Đội trong giai đoạn hiện nay và cùng nhau thảo luận, phân tích, nhận diện đúng sai để hiểu được vấn đề một các thấu đáo, cặn kẽ.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên có cùng sở thích tìm hiểu về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chuyên đề liên quan đến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chủ trương, nghị quyết của Đảng, tổ chức Đoàn. Đồng thời nâng cao khả năng hoạt động thực tiễn và khái quát thành lý luận khoa học, làm nòng cốt tuyên truyền tại đơn vị, tham gia các hội thi lý luận, các buổi sinh hoạt chính trị do Đoàn - Hội - Đội tổ chức./.

 

Quốc Trung - TĐ Tiền Giang (KA)