Kon Tum: Tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Đề án 103 cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở năm 2011

15:40 13/06/2011     1607

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở nắm được các nội dung cơ bản của Đề án 103 và kế hoạch triển khai thực hiện Đề án. Trong 2 ngày 19 và 20/4/2011, tại Trung tâm Văn hóa thể thao TTN tỉnh, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên trực thuộc tỉnh Đoàn Kon Tum đã tổ chức lớp tập huấn triển khai thực hiện Đề án 103 cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở năm 2011.
Web.ĐTN: Nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở nắm được các nội dung cơ bản của Đề án 103 và kế hoạch triển khai thực hiện Đề án. Trong 2 ngày 19 và 20/4/2011, tại Trung tâm Văn hóa thể thao TTN tỉnh, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên trực thuộc tỉnh Đoàn Kon Tum đã tổ chức lớp tập huấn triển khai thực hiện Đề án 103 cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở năm 2011.

 

Tham dự lớp tập huấn có 50 đồng chí là cán bộ Đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh và thường trực các huyện, thành Đoàn phụ trách công tác vay vốn cho thanh niên. Trong thời gian tham gia lớp tập huấn, các học viên đã được trang bị các kiến thức để triển khai công tác truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về học nghề, lập nghiệp; các kỹ năng về công tác tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, chọn nghề, học nghề, việc làm cho ĐVTN; công tác vốn vay...

Được biết, để triển khai thực hiện Đề án, trong thời gian qua, Tỉnh Đoàn Kon Tum đã chỉ đạo cho Trung tâm Hỗ trợ thanh niên trực thuộc Tỉnh Đoàn mở các lớp dạy nghề may dân dụng, nghề nề và nghề mộc cho thanh niên nông thôn nhằm phấn đấu đến hết năm 2015 sẽ tổ chức dạy nghề cho hơn 400 thanh niên nông thôn; dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho hơn 6.500 lao động; 70% TCCS Đoàn có một phần kinh phí hoạt động từ phí ủy thác vay vốn theo mục tiêu của kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đã đề ra./.