Chú trọng công tác phát triển Đảng trong ĐVTN ở Quảng Bình

08:43 06/08/2020     1233

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Xác định công tác bồi dưỡng, giáo dục, tạo nguồn đảng viên mới cho Đảng trong lực lượng đoàn viên, thanh niên là nhiệm vụ quan trọng nhằm, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Bình đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên.

Để làm tốt công tác phát hiện các nhân tố điển hình tạo nguồn phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; Chỉ thị 36-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,... đồng thời đổi mới nội dung công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho đoàn viên thanh niên, xem đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng nhằm xây dựng lớp thanh niên “vừa hồng”, “vừa chuyên”, “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”, có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam và bản sắc quê hương Quảng Bình “Hai giỏi”. Thông qua việc triển khai nghiêm túc các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên ưu tú, các lớp học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đối tượng đoàn viên thanh niên, qua việc tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Quảng Bình tiến bước dưới cờ Đảng”, diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”,… đã bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên, định hướng cho thanh niên ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vào chế độ xã hội chủ nghĩa, nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Từ phong trào thanh niên tình nguyện, đã có nhiều đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng

Đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng

 

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các ban, ngành đoàn thể tổ chức phát động và triển khai sâu rộng các chương trình, phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ như: “Tuổi trẻ Quảng Bình chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ Quảng Bình tham gia xây dựng văn minh đô thị”, “Tuổi trẻ Quảng Bình đồng hành cùng du lịch”… Thông qua các chương trình, phong trào, các tổ chức Đoàn đã đoàn kết và phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh, tạo điều kiện, môi trường để đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến từ đó lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu nguồn đoàn viên có chất lượng cho Đảng xem xét, kết nạp.

Song song với đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đồng loạt tổ chức, hưởng ứng các hoạt động, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên như: tu sửa, vệ sinh nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm, đường làng, ngõ xóm; đăng ký đảm nhận tuyến đường thanh niên tự quản... Các hoạt động “Kỳ nghỉ hồng”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”,“Ngày Chủ nhật xanh” được tổ chức và thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia với nhiều phần việc hiệu quả, thiết thực. Qua những hoạt động đó, việc lựa chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng được các cấp bộ Đoàn tiến hành một cách nghiêm túc. Công tác phân loại đoàn viên kết hợp với phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú xuất sắc đã góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú và tỷ lệ đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng được duy trì. Số lượng đoàn viên thanh niên có nguyện vọng phấn đấu, rèn luyện để sớm trở thành đảng viên ngày càng tăng; hình thành lớp đoàn viên thanh niên sống có lý tưởng, động cơ trong sáng, ra sức thi đua thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Với vai trò là đội hậu bị tin cậy của Đảng, công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp được các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh triển khai đồng bộ, tạo bước đột phá mới về chất lượng giới thiệu và tỷ lệ đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Điểm nổi bật trong thời gian qua, công tác bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên thanh niên được các cấp bộ Đoàn chú trọng quan tâm, việc tổ chức đánh giá, xếp loại, bình xét thi đua khen thưởng và ban hành nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy xem xét cử tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng được thực hiện đảm bảo theo quy trình, thủ tục quy định. Trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 các cấp bộ đoàn đã bồi dưỡng, giới thiệu được 6.129 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; trong đó có 2.123 đoàn viên ưu tú vinh dự được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiều cán bộ, đoàn viên thanh niên sau khi được kết nạp đã phát huy tốt vai trò, vị trí trên các lĩnh vực được giao, tạo được uy tín với cấp ủy đảng. Sau một thời gian công tác, nhiều cán bộ đoàn là đảng viên đã được quy hoạch bố trí giữ chức vụ chủ chốt trong hệ thống chính trị cơ sở và được thuyên chuyển sang các cơ quan Đảng, chính quyền và các đoàn thể. Đặc biệt, trong đợt Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, có 303 cán bộ trẻ (dưới 35 tuổi) trúng cử cấp ủy cơ sở, trong đó có 167 đồng chí là cán bộ Đoàn.

Những kết quả đạt được đã khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong xây dựng Đảng, nhất là công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ cho Đảng. Điều đó cũng khẳng định niềm tin của thanh niên đối với Đảng và ý thức phấn đấu, không ngừng vươn lên để được đứng vào hàng ngũ của Đảng trong đoàn viên thanh niên.

 

 

CTV TĐ Quảng Bình