Cao Bằng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật 09/11

09:49 12/11/2020     89

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Nhằm tăng cường giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật và góp phần thực hiện 12 tiêu chí, giá trị hành động của thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, tuổi trẻ Cao Bằng đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11.

Trường THPT Bảo lạc tổng kết hoạt động mô hình trường học an toàn về an ninh trật tự, an toàn giao thông và ngoại khóa pháp luật năm 2020

 

Từ ngày 15/10 - 11/11/2020, các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật với nhiều nội dung, hình thức phong phú như: tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tổ chức thi tìm hiểu, hái hoa dân chủ,tổng kết mô hình trường học an toàn về an ninh trật tự, an toàn giao thông;  Phiên tòa giả định; tổ chức cho đoàn viên thanh niên ký cam kết không vi phạm pháp luật…Nhiều mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã được triển khai và nhân rộng, tạo thành phong trào tìm hiểu pháp luật sâu rộng trên địa bàn tỉnh thu hút trên 20.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đã đi vào chiều sâu, thiết thực, tạo sự lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị, qua đó góp phần tạo sự chuyển biến trong ý thức tự giác tuân thủ chấp hành Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Tuyên truyền pháp luật tại huyện Quảng Hòa

 

Thông qua các hoạt động, nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục đưa hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật thành hoạt động thường xuyên của các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong chủ động tìm hiểu, trang bị cho bản thân những kiến thức pháp luật đồng thời tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sức sáng tạo của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

 

Ban TG Tỉnh đoàn