17 tập thể, 61 cá nhân được khen thưởng trong công tác xây dựng Đảng năm 2019

08:56 08/01/2020     442

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Sáng ngày 7/01, Đảng ủy Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 tại trụ sở cơ quan Trung ương Đoàn.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ Trung ương; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn; cùng các đồng chí lãnh đạo, đảng viên đại diện các đơn vị, Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Trung ương Đoàn.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn đã trình bày dự thảo Báo cáo kết quả công tác Đảng năm 2019 và Chương trình công tác năm 2020, trong đó công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng được triển khai đầy đủ và có hiệu quả. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; phòng chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được thực hiện kịp thời. Trước nhiều sự kiện chính trị quan trọng và các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, Đảng ủy và các cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã quan tâm công tác định hướng tư tưởng , kịp thời thông tin nhằm tăng cường giữ gìn đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cán bộ, đảng viên; Lãnh đạo tổ chức đoàn thể chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và thăm hỏi, động viên đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn…trong năm 2019, tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên cơ quan cơ bản ổn định, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị, Đảng ủy Trung ương Đoàn tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề “ Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức Hội nghị tuyên dương 16 cán bộ, đảng viên. công chức, viên chức và người lao động tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh…

Bên cạnh đó, công tác đảng viên được chú trọng thực hiện, kết nạp 42 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 50 đảng viên dự bị, thực hiện nghiêm túc chỉ thị 28-CT/TW, ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát sàng lọc những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Trong năm 2019, toàn Đảng bộ có 929 đảng viên được đánh giá, 915 đảng viên được phân loại, trong đó có 97 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 788 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 27 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 03 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ…

Tinh thần đoàn kết nội bộ được đánh giá cao

 

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ Trung ương phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ Trung ương đã ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đã đạt được của toàn Đảng Bộ cơ quan Trung ương Đoàn trong năm 2019. Đồng chí đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và sự nỗ lực của đảng viên trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị một cách chủ động, sáng tạo với tinh thần quyết tâm, trách nhiệm cao; luôn hướng về cơ sở, bám sát hoạt động thực tiễn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu các phong trào, các cuộc vận động, các chương trình, dự án, đề án đã đề ra và tạo nên những chuyển biến tích cực toàn diện, đúng hướng trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm mới năng động, sáng tạo, đạt hiệu quả cao được cán bộ đoàn viên thanh niên trong cả nước tích cực hưởng ứng, được nhân dân ủng hộ, xã hội ghi nhận và đánh giá cao. Đồng chí khẳng định hoạt động của Đảng bộ Trung ương Đoàn cũng đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Trung ương Đoàn trong năm 2019.

“Công tác xây dựng Đảng đã đi vào nề nếp, bài bản và chuyên nghiệp, có nhiều đổi mới. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ Trung ương đánh giá cao sự vào cuộc, tinh thần nghiêm túc trong việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đối với các cấp ủy Đảng của Trung ương Đoàn, đã chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, chương trình công tác năm, đồng thời xây dựng được hệ thống văn bản, quy chế, quy định, chương trình công tác để lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Đảng bộ”, đồng chí Lại Xuân Lâm nói.

Đồng chí đặc biệt ghi nhận việc các chi đảng bộ trực thuộc Trung ương Đoàn đã điều chỉnh khắc phục những hạn chế mà Đoàn kiểm tra giám sát của Đảng ủy Khối CCQ Trung ương đã chỉ ra trong năm 2018. Đồng thời biểu dương Đảng ủy đã tổ chức tốt việc giám sát thường xuyên bằng nhiều hình thức, đặc biệt là việc phân công các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Trung ương Đoàn dự sinh hoạt các chi bộ, qua đó gặp gỡ, theo dõi và nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và kết quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc và những vấn đề phát sinh ở các chi, đảng bộ trực thuộc.

Đồng chí Lại Xuân Lâm đặc biệt đánh giá cao tinh thần đoàn kết nội bộ trong cơ quan, kịp thời xử lý các vướng mắc từ cấp nhỏ nhất; không có hiện tượng đơn thư vượt cấp trong đơn vị; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể cũng được quan tâm, hoạt động tích cực, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như xây dựng cơ quan, đảng bộ Trung ương Đoàn.

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Đảng ủy Trung ương Đoàn tiếp tục bám sát nội dung nghị quyết của Đảng bộ Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2015-2020 và chương trình công tác năm 2020 của Đảng ủy Khối để triển khai có hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của Trung ương Đoàn; quan tâm thực hiện tốt các nội dung như nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp với các cấp ủy Đảng để công tác Đoàn và phong trào thanh niên được đặt vấn đề đúng mức trong văn kiện Đại hội Đảng các cấp, đưa tỷ lệ cán bộ Đoàn tham gia cấp ủy các cấp đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, tiếp tục tham mưu, đề xuất các phong trào, hoạt động của Đoàn, Hội, Đội có quy mô sâu rộng với nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng, được tầng lớp thanh niên và xã hội hưởng ứng tham gia và tạo nên những điểm nhấn quan trọng trong hoạt động của Đoàn nhằm tiếp tục nâng cao vai trò và hình ảnh của tuổi trẻ Việt Nam trong công cuộc đổi mới đất nước...

Tiếp tục thực hiện tốt công tác nhắm bắt tư tưởng quần chúng, đảng viên

Thay mặt cho BCH Đảng ủy Trung ương Đoàn, đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lại Xuân Lâm đã nêu và lấy đó làm định hướng, yêu cầu cho công tác Đảng cũng như công tác chuyên môn của cơ quan Trung ương Đoàn trong năm 2020 để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và khắc phục các điểm hạn chế còn tồn tại trong năm 2019.

 

Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu tại Hội nghị

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong đánh giá về cơ bản cơ quan Trung ương Đoàn đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019, đặc biệt là trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. “Có thể nói, đây là một năm chúng ta có nhiều chuyển động hết sức tích cực trên mọi mặt công tác từ tất cả các khối, từ khối phong trào, các đơn vị sự nghiệp, khối báo chí xuất bản cho đến các đơn vị doanh nghiệp trực thuộc Trung ương Đoàn …”, đồng chí khẳng định.

Đồng chí cũng ghi nhận sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, các tổ chức Đảng trực thuộc trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở tất cả các cấp; nhiều đơn vị đã thực sự chú trọng đến nội dung, quy trình và phương thức sinh hoạt chi bộ để từ đó đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của đơn vị mình. Các chi, đảng bộ đã làm tốt hơn công tác nắm bắt tâm tư, tình cảm, diễn biến tư tưởng của quần chúng, đảng viên trên tinh thần phát huy dân chủ để từ đó kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh đúng với quy chế, quy định của Đảng…

Trong năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Trung ương Đoàn, tiến tới Đại hội Đảng ủy Khối CCQ Trung ương và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Vì vậy, đồng chí Lê Quốc Phong yêu cầu việc tổ chức Đại hội của tất cả các chi, đảng bộ trực thuộc và Đảng bộ Trung ương Đoàn phải đảm bảo đúng yêu cầu về tiến độ theo kế hoạch; công tác nội dung của đại hội phải được đầu tư rất trách nhiệm và đạt yêu cầu về chất lượng, bám sát với nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và định hướng dự thảo của văn kiện Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Đoàn, gắn với định hướng của Đảng Bộ Khối và những mục tiêu lớn của đất nước trong đó có trách nhiệm của tổ chức Đoàn. Công tác nhân sự phải đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm theo đúng yêu cầu, quy định của Đảng để lựa chọn được các cấp ủy thực sự tiêu biểu về trí tuệ, năng lực để lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

“Đây là nhiệm kỳ mà những điểm khó, những nút thắt, tồn tại hạn chế của nhiệm kỳ trước phải có lời giải trong thảo luận, đánh giá và đề ra giải pháp của các cấp ủy Đảng, của các Đại hội khi xác lập phương hướng phát triển của đơn vị mình trong nhiệm kỳ tới”, đồng chí nhấn mạnh.

Bên cạnh đó đồng chí Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn cũng đề nghị các đảng viên cần đề cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu và đổi mới sáng tạo của người đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; dành nhiều thời gian nghiên cứu, tham gia các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng ở các cấp cao hơn như Đảng bộ Trung ương Đoàn, Đảng bộ Khối và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Một lần nữa đồng chí Lê Quốc Phong khẳng định, các chi Đảng bộ cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt trong công tác nhắm bắt tư tưởng quần chúng, đảng viên. “Đây là vấn đề có tính chất quyết định để tạo sự đồng thuận, đoàn kết, giải quyết nhanh tất cả các vấn đề phát sinh về mặt tư tưởng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Bài học đặt ra là cấp ủy nào nắm chắc được diễn biến tư tưởng đảng viên, kịp thời có thông tin và giải quyết triệt để những vấn đề phát sinh ở đơn vị thì tại đó tạo được sự đồng thuận, đoàn kết cao, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, cấp ủy lắng nghe đảng viên phản ánh và đảng viên mạnh dạn phát biểu những vấn đề mình quan tâm”, đồng chí nhấn mạnh.

 

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2019

 

Dịp này, Ban thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn đã biểu dương và khen thưởng cho 17 tập thể các đảng bộ, chi bộ và 61 cá nhân đảng viên đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2019; đề nghị Đảng ủy Khối CCQ Trung ương khen thưởng 01 tập thể và 02 cá nhân./.

 

Thanh Nga