Xung kích bảo vệ Tổ quốc

Mới nhất

Hà Nam: 09 tháng đầu năm trồng mới 58.000 cây xanh

Web.ĐTN: Sáng 02/10, Tỉnh đoàn Hà Nam đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN 9 tháng đầu năm 2018; tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè.

Đồng Tháp: Toàn tỉnh đã có 2.778 ý tưởng của đoàn viên, thanh niên

Web.ĐTN: Ngày 02/10, Tỉnh Đoàn Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 6, khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022; sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng đầu năm, tổng kết Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018.

Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên

Sáng ngày 21/9, đoàn Giám sát của Trung ương Đoàn đã có cuộc làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; Luật Thanh niên 2005; các chính sách liên quan đến đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên tại tỉnh Nghệ An.

Cao Bằng: 9 tháng đầu năm, sửa chữa trên 100km đường giao thông nông thôn

Web.ĐTN: Sáng ngày 20/9/2018, Tỉnh Đoàn Cao Bằng tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đoàn - Hội và phong trào TTN 9 tháng đầu năm, tổng kết hoạt động hè năm 2018.