Xây dựng Đoàn

Mới nhất

Cụm Bắc Trung bộ 2018: Đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt Đoàn đặc biệt là ở cấp cơ sở

Web. ĐTN: Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các tham luận và báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 Cụm Bắc Trung bộ; tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi.

Thừa Thiên Huế kiểm tra chương trình công tác năm 2018

Web.ĐTN: Từ ngày 02/10 – 2/11/2018, Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế đã thành lập 03 tổ công tác, tiến hành làm việc với các Huyện, Thị, Thành Đoàn về kiểm tra Chương trình công tác năm 2018.

265 cán bộ Đoàn cơ sở được huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ Bí thư Đoàn cơ sở tỉnh Lạng Sơn năm 2018

Web.ĐTN: Với khẩu hiệu: “Vững nghiệp vụ - Giỏi kỹ năng - Đoàn kết - Sáng tạo”, các cán bộ Đoàn cơ sở tỉnh Lạng Sơn đã được huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ trong thời gian 05 ngày.

Đồng chí Bùi Hoài Nam được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa

Web.ĐTN: Chiều ngày 12/10, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Khánh Hòa khóa XI tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VI để kiện toàn nhân sự Bí thư Tỉnh đoàn.