Quảng Trị, Bình Thuận: Tập huấn, bồi dưỡng Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn năm 2019

09:56 19/08/2019     504

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Vừa qua, Tỉnh đoàn Quảng Trị và Tỉnh đoàn Bình Thuận đã tổ chức Lớp tập huấn huấn Bí thư Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn năm 2019.

Trao giấy chứng nhận cho các học viên tại Quảng Trị

 

Lớp tập huấn tại Quảng Trị diễn ra trong 07 ngày (từ ngày 12/8 - 18/8/2019) với sự tham gia của 78 học viên là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn đến từ các huyện Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hóa, Triệu Phong, thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị.

Thông qua lớp tập huấn các học viên được trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết; giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại cơ sở như: Công tác tuyên truyền, giáo dục; công tác tổ chức xây dựng Đoàn, hoạt động phong trào của Đoàn cơ sở; công tác Đoàn kết tập hợp thanh niên, hoạt động Đội trên địa bàn dân cư; công tác văn phòng của Đoàn cơ sở...đặc biệt, lớp tập huấn cũng trang bị các kỹ năng cơ bản trong công tác Đoàn: Kỹ năng viết tin bài và xây dựng, quản trị chuyên trang của Đoàn thanh niên trên mạng xã hội facebook; kỹ năng nhận diện và đấu tranh phản bác thông tin độc hại trên mạng xã hội...

Kết thúc lớp tập huấn, Ban Tổ chức lớp học đã trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp tập huấn Bí thư Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn năm 2019 cho 70 học viên. Lớp tập huấn Bí thư Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn năm 2019 dành cho các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng cũng đã được tổ chức từ ngày 29/7 - 04/8/2019. Qua đó, Ban Tổ chức lớp học đã trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp tập huấn Bí thư Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn năm 2019 cho 50 học viên.

 

Nhiều kiến thức được tập huấn cho Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn năm 2019 tại Bình Thuận

 

Trước đó, tại Bình Thuận, Tỉnh đoàn tổ chức Lớp bồi dưỡng Kỹ năng nghiệp vụ cho Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp xã năm 2019 với sự tham gia của 119 học viên.

Trong thời gian từ ngày 14/8 – 16/8/2019 (03 ngày), các báo cáo viên giảng về nội dung: Kỹ năng lập kế hoạch của cán bộ đoàn cấp xã; Tập huấn công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản trong đoàn viên thanh niên hướng tới xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; Nghiệp vụ vận động hỗ trợ, tài trợ kinh tế thanh niên và thanh niên khởi nghiệp; Một số vấn đề cần lưu ý khi khởi nghiệp; Kỹ năng tổ chức hoạt động tập thể trong thanh niên; Nội dung, phương thức giáo dục của đoàn và công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trong tình hình mới.

Kết thúc khóa bồi dưỡng, Trường Chính trị tỉnh đã cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho 119 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng.

Lớp tập huấn Bí thư Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn năm 2019 là một hoạt động thiết thực nhằm bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt cấp xã, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về lý tưởng cách mạng và kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn, xây dựng một đội ngũ chủ chốt kế thừa, đáp ứng được nhu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tình hình hiện nay. Đồng thời, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở gặp gỡ, giao lưu học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình tổ chức hoạt động Đoàn tại địa phương, cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới./.

 

 

 

CTV Thúy An – TĐ Quảng Trị (TN); Quỳnh Trân – TĐ Bình Thuận (NA)