Tuổi trẻ Bến Tre xung kích, sáng tạo trong tham gia hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến

16:49 23/12/2020     6414

3 Phong trào   Web.ĐTN: Với đội hình “Thanh niên xung kích” được thành lập ban đầu với 26 thành viên thuộc 06 Sở, ngành tỉnh, đã xung kích, sáng tạo trong tham gia các hoạt động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến cho nhân dân tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh.

Qua hơn 2 tháng triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như: chủ động ban hành kế hoạch tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến; thành lập và phối hợp tổ chức tập huấn cho các Đội hình “Thanh niên xung kích” cấp tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn; tham mưu, phối hợp cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức Đoàn các cấp tích cực tham gia, nhằm phát huy sức trẻ trong công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết của Tỉnh ủy và Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

 

Theo đó, Đội  hình “Thanh niên xung kích” cấp tỉnh được thành lập ban đầu với 26 thành viên thuộc 06 Sở, ngành tỉnh, đã xây dựng quy chế để đi vào hoạt động tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh với các nhiệm vụ như: đón tiếp người dân, hỗ trợ lấy số thứ tự, hỏi nhu cầu, hướng dẫn lên các quầy chuyên môn của các sở ngành, tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, hướng dẫn cách đăng ký tài khoản, các bước thực hiện dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ người dân rà soát, nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến sau khi đã được hướng dẫn của các sở, ngành liên quan và có đầy đủ hồ sơ theo quy định.Tại cấp huyện, thành phố đã thành lập 9/9 Đội hình “Thanh niên xung kích”, được tổ chức tập huấn và ra quân vận động, hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Cấp xã, phường, thị trấn đã thành lập 157/157 Đội hình “Thanh niên xung kích”với trên 1.100 tình nguyện viên làm nhiệm vụ hướng dẫn, tuyên truyền tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

Theo đồng chí Võ Tuấn Thông – Phó Bí thư Tỉnh đoàn: Trong quá trình triển khai thực hiện, tuy vẫn còn những khó khăn, vướng mắc như: một số nơi chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành có liên quan trong công tác tổ chức tập huấn, triển khai thực hiện; đội ngũ báo cáo viên cũng như trang thiết bị phục vụ cho việc tập huấn còn hạn chế; một số thủ tục hành chính khi đưa lên môi trường trực tuyến còn vướng, gây khó khăn cho việc đăng ký; một bộ phận người dân có trình độ sử dụng công nghệ thông tin còn hạn chế, chưa theo kịp với sự chuyển đổi từ thủ tục truyền thống qua môi trường trực tuyến.

Tuy nhiên, đây là một trong những chủ trương lớn của tỉnh, mang tính dẫn dắt, đi tắt, đón đầu, mở ra cơ hội phát triển và hội nhập của tỉnh nhà nói chung và thể hiện vai trò, vị thế của của tuổi trẻ nói riêng. Vì vậy, tuy có khó nhưng các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh phải thể hiện quyết tâm chính trị cao độ, bằng tinh thần xung kích, sáng tạo sẽ tiếp tục chủ động phối hợp để triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất, trong thời gian ngắn nhất. Trước mắt, sẽ tiếp tục triển khai các Đội hình “Thanh niên xung kích” để thực hiện song song hai việc: một là, xác định đối tượng truyền thông tiềm năng (học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, doanh nghiệp, đội ngũ trí thức) và đối tượng truyền thông diện rộng (quần chúng nhân dân) để tổ chức truyền thông qua các kênh đa dạng, phong phú, phù hợp như: hội nghị trực tuyến, trực tiếp, video clip, tờ rơi, tờ bướm, infographic, mạng xã hội, phương tiện truyền thông đại chúng, báo, đài; các buổi họp Hội đồng Bảo vệ an ninh trật tự, Tổ Nhân dân tự quản, sinh hoạt Chi đoàn, Chi hội,… để mọi người biết đến dịch vụ công trực tuyến, những tiện ích mang lại và sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi có đủ các điều kiện và nhu cầu. Hai là, tiếp tục thực hiện công tác hỗ trợ, hướng dẫn, tuyên truyền người dân, doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn, đồng chí Võ Tuấn Thông nhấn mạnh.

Đồng chí Võ Tuấn Thông – Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết thêm: Về lâu dài, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu các cơ chế, chính sách, phương pháp triển khai hiệu quả cũng như đề xuất ban hành quy trình chuẩn, đơn giản hóa các thủ tục hành chính để phù hợp hơn trên môi trường trực tuyến. Định kỳ tiến hành sơ tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt và nhân rộng các mô hình hiệu quả.

 

Phạm Lộc – Tỉnh đoàn Bến Tre