Ra mắt Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu

08:31 29/11/2018     2573

3 Phong trào   Sáng ngày 29/11, Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ I năm 2018 đã diễn ra phiên toàn thể công bố nhiều nội dung quan trọng, trong đó đã ra mắt Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu.

Ra mắt Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu

 

Đây là diễn đàn của các trí thức trẻ đang sinh sống ở trong và ngoài nước thảo luận về tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò và khả năng đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ người Việt.

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ I năm 2018 (diễn ra từ ngày 28/11 đến ngày 29/11) có chủ đề chung “Phát huy sức mạnh trí thức trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0”.

Trong phiên toàn thể, Diễn đàn đã ra mắt Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam với cơ chế, nguyên tắc hoạt động, kết nạp thành viên và phối hợp liên kết, đồng thời ra mắt hệ sinh thái nghiên cứu liên ngành Việt Nam tại địa chỉ vires.trithuctrevietnam.vn.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong cho biết, hoạt động của Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu dưới sự định hướng, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi của Đoàn Thanh niên sẽ giúp cho các bạn tiếp tục và liên tục gắn kết, chia sẻ với nhau.

"Chúng tôi sẽ tăng cường cơ chế thông tin để các trí thức trẻ Việt Nam trong và ngoài nước có thể nắm được thông tin nhanh nhất, chính xác nhất định hướng phát triển, nhu cầu của đất nước, qua đó có những đặt hàng nghiên cứu, tham vấn... để các bạn phát huy khả năng của mình một cách cụ thể cho sự phát triển của đất nước ở những lĩnh vực, nội dung mà các bạn có thế mạnh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với các bạn những vấn đề mà thanh niên Việt Nam quan tâm và cần. Đó cũng chính là điều kiện để các bạn giúp chúng tôi, đồng hành với chúng tôi trong quá trình xác lập giải pháp để thúc đẩy sự phát triển của thanh niên”, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Phong nói.

 

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong khẳng định: "Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu là diễn đàn của các trí thức trẻ đang sinh sống ở trong và ngoài nước thảo luận"

 

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong khẳng định: Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu là diễn đàn của các trí thức trẻ đang sinh sống ở trong và ngoài nước thảo luận về tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò và khả năng đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ người Việt trong công cuộc kiến thiết và phát triển đất nước, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam với khu vực và toàn cầu.

Đồng thời, thảo luận và đề xuất các cơ chế thu hút, phát huy người tài một cách thiết thực, hiệu quả nhằm khuyến khích trí thức trẻ người Việt chủ động, nỗ lực cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp đổi mới, sáng tạo của đất nước vì mục tiêu hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu hướng mục tiêu trở thành kênh tham vấn cho Đảng, Nhà nước và Chính phủ cũng như các cơ quan chức năng về các vấn đề cần thiết cho sự phát triển của đất nước. Đây là hoạt động cụ thể triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, thể hiện vai trò tiên phong của tổ chức Đoàn trong việc tạo ra các cơ chế, cách thức hiệu quả, đoàn kết, phát huy lực lượng thanh niên, trí thức trẻ trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Mạng lưới cũng hướng xây dựng cơ chế tham mưu, kiến nghị các chính sách nhằm thu hút, phát huy nhân tài một cách thiết thực, hiệu quả; từ đó, khuyến khích trí thức trẻ người Việt chủ động, nỗ lực cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp đổi mới sáng tạo của đất nước.

 

 

Nguồn TPO-BA