Ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Viettel Đà Nẵng và Thành Đoàn Đà Nẵng

11:09 13/10/2021     169

3 Phong trào   ĐTN: Trong khuôn khổ chương trình, hai bên sẽ thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình phúc lợi cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2022, cam kết hợp tác trên các lĩnh vực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động truyền thông trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, đồng thuận và đúng pháp luật.

 


 

Nhằm tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, viễn thông thuận lợi và được hỗ trợ tư vấn chính sách ưu đãi phù hợp với nhu cầu sử dụng viễn thông, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; ngày 11/10, Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Thành Đoàn và Viettel Đà Nẵng.

Trong khuôn khổ chương trình, hai bên sẽ thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình phúc lợi cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2022, cam kết hợp tác trên các lĩnh vực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động truyền thông trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, đồng thuận và đúng pháp luật.

Theo nội dung sẽ ký kết, hai bên tập trung thảo luận nội dung hợp tác giữa Viettel Đà Nẵng và Thành Đoàn trong việc cung cấp, thiết kế các sản phẩm, dịch vụ phù hợp trong ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông đối với các hoạt động của Đoàn thanh niên.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng triển khai một số phần mềm ứng dụng để phục vụ việc trao đổi, học tập giữa đoàn viên thanh niên, thanh thiếu nhi; phối hợp phát triển các chương trình như: chương trình “Thắp sáng nghĩa trang”  tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà nẵng và Nghĩa Trũng Phước Ninh; Hỗ trợ sim Viettel cho lượng ĐTN tham gia tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn thành phố; Chương trình 4G chống dịch…

Hoạt động ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Thành Đoàn và Viettel Đà Nẵng nhằm thắt chặt mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ, khai thác tối đa lợi thế của mỗi bên để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

 

Huỳnh Tâm