Hòa Bình: Lựa chọn các dự án xuất sắc trong khởi nghiệp sáng tạo vào Chung kết

16:49 24/05/2018     248

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 23/5, Hội đồng Giám khảo Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên tỉnh Hòa Bình lần thứ I đã chấm và lựa chọn 10 ý tưởng, dự án xuất sắc nhất tiếp tục vào vòng chung kết.

ffff
Hội đồng Giám khảo  thảo luận, lựa chọn những ý tưởng, dự án xuất sắc, khả thi

Hội đồng giám khảo là những người có nhiều kinh nghiệm liên quan các lĩnh vực như: khoa học, trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, công nghiệp bảo quản, chế biến, làng nghề, thiết bị nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, dịch vụ, công nghệ thông tin, xây dựng, kinh doanh...

Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 30 dự án xuất sắc có ý tưởng sáng tạo và tính khả thi cao, mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng. Tham gia cuộc thi, các dự án đã trải qua 02 vòng thi, trong đó vòng chấm thứ I đã lựa chọn 20 dự án xuất sắc và vòng chấm thứ II chọn tiếp 10 dự án vào vòng Chung kết.

10 ý tưởng, dự án vào vòng II của cuộc thi có 06 dự án thuộc lĩnh vực trồng trọt; 03 thuộc lĩnh vực dịch vụ, kinh doanh; 01 lĩnh vực thủy sản. Trong đó có 02 ý tưởng, dự án của nhóm tác giả và 08 ý tưởng, dự án cá nhân.

Từ 10 dự án của Vòng II, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ lựa chọn ra 05 dự án khả thi (trong lĩnh vực nông nghiệp) để tham dự Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ I” do Trung ương Đoàn tổ chức./.