Đẩy mạnh việc phát triển tài sản trí tuệ trong nông nghiệp

09:00 24/08/2020     5566

3 Phong trào   Web.ĐTN: Đoàn thanh niên Bộ KH & CN vừa phối hợp với Đoàn thanh niên Bộ NN và PTNT, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam triển khai Trạm khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp (IPPlatform) và tổ chức “Ngày hội sở hữu trí tuệ” cho đoàn viên, thanh niên, nghiên cứu viên trẻ trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020.

Chương trình được tổ chức nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong công tác nghiên cứu khoa học, kết nối chuỗi giá trị trong sở hữu tài sản trí tuệ giữa nhà quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Các sản phẩm được trưng bày tại gian hàng là các sản phẩm khoa học công nghệ được thực hiện bởi trí óc và bàn tay của những nhà khoa học từ hai Bộ (các đơn vị đầu mối của Viện KHNNVN, và gian hàng của Đoàn thanh niên Viện ƯDCN, Viện NLNTVN, Viện KHSHTT) là đúc kết của kinh nghiệm và thực tiễn nghiên cứu sau nhiều năm của các tập thể. Rất nhiều sản phẩm trong triển lãm đã và sắp được bảo hộ Giống, thiết bị kỹ thuật và sở hữu công nghiệp.

 

Toàn cảnh Hội thảo “Quản trị tài sản trí tuệ và công cụ khai thác thông tin sở hữu công nghệp phục vụ hoạt động tạo dựng, bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ trong nông nghiệp”

 

Tại Hội thảo “Quản trị tài sản trí tuệ và công cụ khai thác thông tin sở hữu công nghệp phục vụ hoạt động tạo dựng, bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ trong nông nghiệp”, nhiều vấn đề nóng liên quan đến công tác tạo dựng, xác lập tài sản trí tuệ được đưa ra thảo luận.

Theo đánh giá của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, thực trạng tài sản trí tuệ hiện nay tại các viện nghiên cứu có chất lượng thấp; mối liên kết giữa các ngành công nghiệp, viện nghiên cứu còn yếu; khả năng quản trị công tác xác lập quyền chưa đủ mạnh; hiệu lực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ còn hạn chế.

Cũng tại Hội thảo, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đã nêu ra những khó khăn, hạn chế trong hoạt động sở hữu trí tuệ của đơn vị: Hoạt động tạo lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ chưa được quan tâm đúng mức với tốc độ và yêu cầu hội nhập, phát triển kinh tế xã hội; hoạt động khai thác các giá trị của sở hữu trí tuệ chưa được quan tâm; Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và các đơn vị thành viên hầu hết không có cán bộ chuyên trách về bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ.

Nhận thức về sở hữu trí tuệ của các cán bộ nghiên cứu chưa đồng đều và đầy đủ trong điều kiện Viện chuyển hướng sang tự chủ về tài chính. Thiếu tư vấn về thủ tục bảo hộ sở hữu trí tuệ. Chưa xác định được phương án thực hiện hoạt động sở hữu trí tuệ phù hợp trong bối cảnh không có nguồn ngân sách riêng để duy trì và thúc đẩy hoạt động này.

 

Kí kết thỏa thuận hợp tác về sở hữu trí tuệ giữa Viện Khoa học sở hữu trí tuệ và Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

 

Trong khuôn khổ chương trình “Ngày hội Sở hữu trí tuệ” năm 2020, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và Viện Khoa học sở hữu trí tuệ đã tổ chức lễ kí kết thỏa thuận hợp tác về sở hữu trí tuệ và khai trương trạm khai thác thông tin sở hữu công nghiệp IPPlatform.

 

Các đại biểu tham quan Triển lãm

 

Thông qua triển lãm, Ban tổ chức mong muốn các đơn vị có thể chia sẻ với nhau về các nghiên cứu ứng dụng của đơn vị mình, đồng thời tìm hiểu thêm về tầm quan trọng của bảo hộ các tài sản trí tuệ, qua đó, lãnh đạo các đơn vị cũng sẽ có thêm cái nhìn tổng quát hơn để có thể quản trị những tài sản trí tuệ của đơn vị mình.

 

Trịnh Lý