Thông tin

Hải Phòng: Chung khảo và công diễn Hội thi báo viên giỏi cấp thành phố 2019

10:16 - 12/08/2019      164
Web.ĐTN: Vừa qua, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức Vòng Chung khảo và Công diễn Hội thi báo viên giỏi cấp thành phố 2019.

Mới nhất