Thông báo Kết quả thi tuyển chức danh Phó giám đốc Trung tâm TTN Trung ương

23:14 14/01/2019     5228

Thời sự   Web.ĐTN: Đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương, Chánh Văn phòng Hội đồng Đội Trung ương, chuyên viên Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn đủ điều kiện trúng tuyển trong kỳ thi tuyển chức danh Phó giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương.


Thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TWĐTN-BTC ngày 03/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức thi tuyển chức danh Phó giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương; đến hết ngày 30/8/2018, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhận được 01 hồ sơ đăng ký tham gia thi tuyển của đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương, Chánh Văn phòng Hội đồng Đội Trung ương, chuyên viên Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn.
    
Căn cứ Quyết định số: 580-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 14/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc phê duyệt kết quả thi tuyển chức danh Phó giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông báo kết quả thi tuyển chức danh Phó giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên như sau:

 

   
Với kết quả nêu trên, đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương, Chánh Văn phòng Hội đồng Đội Trung ương, chuyên viên Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn đủ điều kiện trúng tuyển trong kỳ thi tuyển chức danh Phó giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương.       

 

(Nguồn BTC Trung ương Đoàn)- Đông Hà