Tăng cường trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

09:03 10/01/2019     9421

Thời sự   Web.ĐTN: Chiều ngày 10/01, tại Hà Nội, Đảng ủy Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII).

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn; đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương;  Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn; Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Phó Bí Thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn; Bùi Quang Huy - Bí thư Trung ương Đoàn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban tổ chức  Đảng ủy Trung ương Đoàn; Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Ủy  viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trung ương Đoàn; Ủy viên BCH - Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trung ương Đoàn; Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc; cùng các đảng viên được khen thưởng năm 2018 và các đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

 

Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho các đồng chí đảng viên

 

Tại hội nghị đã nghe Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019 do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn trình bày.

Theo Báo cáo, Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có 937 đảng viên, sinh hoạt tại 10 đảng bộ cơ sở, 07 chi bộ cơ sở, 23 chi bộ trực thuộc đảng bộ và 68 chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở. Các đảng viên trong đảng bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, có phẩm chất chính trị tốt, luôn cố gắng trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Bí thư Trung ương Đoàn; có ý thức rèn luyện phấn đấu, đoàn kết thống nhất vì mục đích xây dựng cơ quan Trung ương Đoàn ngày càng vững mạnh.

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”, cấp ủy các ban, đơn vị đã phối hợp với lãnh đạo chuyên môn cụ thể hóa các nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo cán bộ, đảng viên gương mẫu, tích cực, sáng tạo triển khai thực hiện, mang lại hiệu quả rõ nét.

Trong đó, cấp ủy các ban, đơn vị Khối phong trào lãnh đạo cán bộ, đảng viên tập trung tham mưu ban hành nhiều văn bản quan trọng và tổ chức nhiều hoạt động lớn của Đoàn, Hội, Đội. Cấp ủy các đơn vị Khối Trung tâm sự nghiệp đã lãnh đạo cán bộ đảng viên tham mưu tổ chức có hiệu quả các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, khởi sự doanh nghiệp cho thanh thiếu niên; tổ chức các lớp kỹ năng cho thanh thiếu nhi; phối hợp phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, tạo nguồn lực để phục vụ các hoạt động phong trào, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên của đơn vị.

Đối với cấp ủy các đơn vị Khối báo chí - xuất bản lãnh đạo cán bộ, đảng viên tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; tuyên truyền về các hoạt động Đoàn, Hội, Đội; tập trung thông tin về những tấm gương người tốt, việc tốt; tích cực đề xuất sáng kiến nâng cao chất lượng hoạt động và tăng doanh thu. Cấp ủy các đơn vị Khối doanh nghiệp lãnh đạo cán bộ, đảng viên tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo công ăn, việc làm đảm bảo đời sống cho cán bộ, công nhân viên.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Trong công tác xây dựng Đảng, tiếp tục triển khai thực hiện Chi thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ; tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Năm 2018, Đảng ủy đã tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 159 quần chúng ưu tú và lớp đảng viên mới cho 28 đảng viên mới; chọn cử 06 đồng chí tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý; cử 06 đồng chí đi học lớp bồi dưỡng công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng năm 2018.

Ban Thường vụ Đảng ủy đã xét chuyển Đảng chính thức cho 60 đồng chí; kết nạp 55 đảng viên mới; xét chuyển đảng chính thức cho 29 đảng viên; tiến hành tiếp nhận và chuyển sinh hoạt Đảng bảo chất lượng, đúng quy định, cấp ủy các ban, đơn vị tiếp tục quan tâm công tác phát triển đảng viên; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, chuyển sinh hoạt đảng. Tổ chức trao Huy hiệu đảng cho 07 đảng viên, trong đó trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đong chí Bùi Sơn Tùng, nguyên phóng viên Báo Tiền Phong.

Năm 2019 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; năm có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu đại hội Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Ban Chấp hành Đảng bộ đã xác định phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm công tác xây đựng Đảng. Trong đó, sẽ tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan Trung ương Đoàn và các ban, đơn vị trực thuộc; xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn phát biểu kết luận hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho biết, năm 2018, Đảng uỷ Trung ương Đoàn đã tập trung củng cố nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thông các cuộc kiểm tra, làm việc với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhằm đánh giá sinh hoạt Đảng, công tác chuyên môn và các hoạt động đảm bảo quy chế dân chủ cơ sở. Quá đó, đã cho thấy công tác Đảng của cơ quan Trung ương Đoàn đã thể hiện rõ hơn, cụ thể hơn, đạt kết quả tốt hơn.

Trong đó, với những nỗ lực để thực hiện chuyên môn gắn với chủ đề năm “Tuổi trẻ sáng tạo” đã được khối phong trào của Trung ương Đoàn nỗ lực tham mưu để ban hành các chủ trương lớn của nhiệm kỳ; đi cơ sở, bám cơ sở để nắm bắt tình hình và hỗ trợ cơ sở trong năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Đối với các khối sự nghiệp, các hoạt động gắn với chuyên môn đã khẳng định sự chuyển động của nhiều đơn vị. Khối báo chí xuất bản đảm bảo được các yêu cầu chung, hoạt động thông tin đã chú trọng phản ánh tình hình thanh niên, công tác thanh niên và phong trào thanh niên. Khối doanh nghiệp đã có nhiều cố gắng ổn định để duy trì hoạt động.
 
Về công tác xây dựng Đảng, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã nghiêm túc hơn trong tổ chức sinh hoạt chi bộ và thực hiện tốt việc đăng ký cá nhân Chỉ thị 05 -CT/TW đến phân tích chất lượng Đảng viên. Qua đó, sinh hoạt chi bộ nền nếp hơn, công tác kiểm tra giám sát có nhiều chuyển động và hoàn thành nhiều chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng năm 2018.

Năm 2019 là năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, năm tập trung tối đa việc triển khai các nội dung, kết luận chương trình, đề án đã xác lập trong nhiệm kỳ và tiếp tục cụ thể hoá để có lộ trình thực hiện các nội dung này. Theo đồng chí Lê Quốc Phong, năm 2019 có tính chất quyết định với Đảng bộ Trung ương Đoàn để năm 2020 là thời điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ, do đó các chỉ tiêu, mục tiêu, yêu cầu của nhiệm kỳ phải được tập trung thực hiện trong năm 2019. Để đạt được các mục tiêu lớn đã xác lập trong nhiệm kỳ nhằm chuẩn bị cho công tác Đại hội và xác định hướng đi cho Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới.

Năm 2019, với nhiều sự kiện chính trị quan trọng, trong đó nổi bật có 50 năm Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; Năm thanh niên tình nguyện, năm tập trung thực hiện Nghị quyết của Đảng có liên quan đến tổ chức Đoàn, cơ quan Trung ương Đoàn trong đó có sắp xếp bộ máy, đề án việc làm, thực hiện vấn đề nêu gương của Đảng viên và người lãnh đạo... đồng chí Lê Quốc Phong đề nghị lãnh đạo các Đảng bộ, chi bộ cần quan tâm chú ý để xác định công việc cụ thể trong năm 2019.
 
Trong đó, cần tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và Đảng bộ cơ quan Trung ương Đoàn. Các đơn vị cần xác định trách nhiệm để đầu tư nội dung, giải pháp nhằm thực hiện tốt chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện”. Đối với hoạt động của các đơn vị, cần tăng cường trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình. Các cấp uỷ Đảng cần lãnh đạo tốt, khai thác tốt nhất điều kiện hiện có và vượt qua những thách thức để có kết quả tốt hơn trong năm 2019.
 
Đồng chí Bí thư Đảng bộ mong muốn, các nội dung liên quan đến thực hiện các sáng kiến, hiến kế tính sáng tạo tiếp tục được thực hiện duy trì trong nhiệm vụ chính trị. Các cấp uỷ Đảng tiếp tục động viên, khuyến khích, yêu cầu các đảng viên nêu cao tinh thần sáng tạo trong hoạt động, đề xuất nhiều ý tưởng, sáng kiến giải quyết công việc cụ thể gắn với chuyên môn. Các cấp uỷ quán triệt cần tham gia cùng lãnh đạo các đơn vị ngay từ đầu năm và các sáng kiến đã đề xuất cần hiện thực hoá.
 
Trong công tác xây dựng Đảng cần tập trung tiếp tục triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW, và tổ chức cho đảng viên đăng ký thực hiện Chỉ thị 05 trong năm 2019 gắn với thực hiện quyết định của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng về vấn đề nêu gương; gắn với việc thực hiện Chỉ thị 01 của BTV Trung ương Đoàn tiếp tục được lồng ghép để gắn với 50 năm Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh: “ Đảng uỷ cần lưu ý việc giao nhiệm vụ cho đảng viên rõ ràng hơn, có thời gian đánh giá, theo dõi quá trình thực hiện nhiệm vụ của đảng viên và năm 2019 cần khắc phục”. Bên cạnh đó, “năm 2019, đảm bảo chất lượng sinh hoạt chi bộ, ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ liên quan đến nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, củng cố lại tính nguyên tắc, các yêu cầu của chi bộ”, đồng chí Lê Quốc Phong yêu cầu.
 
Tại hội nghị, Đảng ủy Trung ương Đoàn đã tặng giấy khen cho 14 tập thể, cá nhân và 62 đảng viên đã có thành tích trong công tác xây dựng Đảng 2018; đồng thời, trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên.

 

Đồng chí Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trực tiếp quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) tới hội nghị

 

* Cũng trong chiều cùng ngày, Đảng ủy Trung ương Đoàn đã mời báo cáo viên Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trực tiếp quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) tới các đồng chí Ủy viên BCH - Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trung ương Đoàn; Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

*Một số hình ảnh tại Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018:

 

Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong trao tặng giấy khen của Đảng ủy Trung ương Đoàn cho các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc vì đã có thành tích trong công tác xây dựng Đảng năm 2018

 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí Thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn trao tặng giấy khen của Đảng ủy Trung ương Đoàn cho các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc vì đã có thành tích trong công tác xây dựng Đảng năm 2018

 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Phó Bí Thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn tặng giấy khen của Đảng ủy Trung ương Đoàn cho các đảng viên vì đã có thành tích trong công tác xây dựng Đảng năm 2018

 

Đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư Trung ương Đoàn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Trung ương Đoàn tặng giấy khen của Đảng ủy Trung ương Đoàn cho các đảng viên vì đã có thành tích trong công tác xây dựng Đảng năm 2018

  Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Ủy  viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trung ương Đoàn tặng giấy khen của Đảng ủy Trung ương Đoàn cho các đảng viên vì đã có thành tích trong công tác xây dựng Đảng năm 2018

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí Thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn tặng giấy khen của Đảng ủy Trung ương Đoàn cho các đảng viên vì đã có thành tích trong công tác xây dựng Đảng năm 2018

 

Đông Hà