Kết quả xét hồ sơ đăng ký tham gia thi tuyển chức danh Phó Giám đốc NXB Thanh niên

22:59 08/01/2019     2918

Thời sự   Web.ĐTN: Trung ương Đoàn vừa có Thông báo số: 117-TB/TWĐTN-BTC ngày 07/01/2019 về việc tổ chức thi tuyển chức danh Phó giám đốc Nhà xuất bản Thanh niên.

   
Đến hết ngày 12/12/2018, Trung ương Đoàn nhận được 02 hồ sơ đăng ký tham gia thi tuyển chức danh Phó giám đốc Nhà xuất bản Thanh niên.

Căn cứ đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn dự thi theo Kế hoạch, hồ sơ nhân sự, kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ nhân sự đăng ký dự thi như sau:

    1. Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh (Nguyễn Đức Gia), sinh năm 1972, đảng viên, cử nhân Văn hóa, Trung cấp Lý luận chính trị, Phó trưởng ban phụ trách Ban biên tập, Nhà xuất bản Thanh niên chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia thi tuyển chức danh Phó giám đốc Nhà xuất bản Thanh niên theo Kế hoạch số 118-KH/TWĐTN-BTC ngày 09/11/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

    2. Đồng chí Nguyễn Văn Mười, sinh năm 1975, đảng viên, cử nhân Biên tập xuất bản, cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Giấy chứng nhận Cao cấp Lý luận chính trị, Tổng biên tập Tạp chí Nghệ thuật biểu diễn thuộc Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia thi tuyển chức danh Phó giám đốc Nhà xuất bản Thanh niên theo Kế hoạch số 118-KH/TWĐTN-BTC ngày 09/11/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông báo để các nhân sự đăng ký tham gia thi tuyển chức danh Phó giám đốc Nhà xuất bản Thanh niên được biết.

 

(Nguồn BTC Trung ương Đoàn)- Đông Hà