Kết quả thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan Trung ương Đoàn 2018

17:15 27/11/2018     774

Thời sự   Web.ĐTN: Ngày 26/11, Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan Trung ương Đoàn đã có Thông báo số 111-TB/TWĐTN-BTC về kết quả thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan Trung ương Đoàn năm 2018.

Danh sách chi tiết:

 


 

Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày có thông báo này đến hết ngày 10/12/2018, công chức dự thi có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo bài thi nâng ngạch đến Hội đồng thi (qua Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Ban Tổ chức Trung ương Đoàn).

Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan Trung ương Đoàn không giải quyết khiếu nại đối với các đơn đề nghị khiếu nại nhận được sau thời gian quy định nêu trên.

Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan Trung ương Đoàn thông báo để công chức dự thi được biết./.

 

(Nguồn BTC Trung ương Đoàn)- ĐH