Đẩy mạnh thi đua, nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến

16:01 27/03/2019     3568

Thời sự   Web.ĐTN: Sáng ngày 27/3, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2019 của Khối thi đua các tổ chức chính trị-xã hội và các tổ chức liên hiệp.

Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2019 của Khối thi đua các tổ chức chính trị-xã hội và các tổ chức liên hiệp

Tham dự có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Khối trưởng Khối thi đua;  Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; cùng đại diện Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và các tổ chức liên hiệp.

Tại Hội nghị, đại diện các tổ chức đã nghe báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ công tác năm 2019 của Khối; thảo luận, trao đổi kinh nghiệm của đại diện lãnh đạo các tổ chức và các điển hình tiên tiến.

Trong năm 2018, công tác thi đua, khen thưởng của các thành viên trong Khối tiếp tục có sự đổi mới và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm hơn, đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được phát động với hình thức đa dạng, phong phú; có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, cụ thể, đã từng bước phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên, trong đó có nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể, các tổ chức liên hiệp.

Công tác khen thưởng được các thành viên trong Khối thực hiện có nền nếp, bảo đảm chính xác, kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ. Hồ sơ, thủ tục, quy trình khen thưởng được thực hiện đúng quy định. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến được chú trọng thực hiện...

Đại biểu tham dự cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm hay, những cách làm hiệu quả trong việc triển khai các phong trào, các cuộc vận động trên địa bàn khu dân cư như: Mô hình “Tổ 3 chủ động”; phong trào "Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo"; phong trào “Sản xuất xanh, giữ gìn môi trường sạch”; mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, rau an toàn; mô hình chăn nuôi sạch; xây dựng “Ngân hàng bò giống sinh sản tặng hội viên nghèo”;  mô hình "5 không 3 sạch",...

Riêng năm 2018, trong kết quả công tác khen thưởng, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã quyết định trao tặng 2415 Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ, 12347 Bằng khen, 41 huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm, 106 huy hiệu Phụ trách giỏi, 160 huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo, 179 cờ thi đua, 87 Giải thưởng Lý Tự Trọng, 65 Giải thưởng Người thợ trẻ giỏi, 50 Giải thưởng Lương Định Của, 36 Giải thưởng Cán bộ công chức viên chức trẻ giỏi, 28 Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc, 336 Huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cho các cá nhân.

Đồng thời, trình Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước tặng thưởng 03 Huân chương Lao động, 15 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; hiệp y khen thưởng cho 16 tập thể, cá nhân.

Chống lãng phí, ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả

Trong năm 2019, các thành viên trong Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Tiếp tục triển khai có hiệu quả 3 phong trào thi đua do Thủ tướng phát động.

Bên cạnh đó, tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về Đại hội Mặt trận các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Phát động phong trào thi đua cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở, quyết tâm thực hiện cải cách thủ tục hành chính để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng đúng thành tích, tiêu chuẩn, đối tượng, có tính giáo dục, nêu gương; Bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng mô hình mới, điển hình tiên tiến, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua-khen thưởng; tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách.

Dịp này, các tổ chức chính trị-xã hội và các tổ chức liên hiệp đã ký kết giao ước thi đua năm 2019, cam kết phát huy truyền thống thi đua yêu nước, thường xuyên phối hợp chặt chẽ để thực hiện thắng lợi các nội dung đã ký kết.

Khắc phục hành chính hóa, bệnh hình thức

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết, năm 2018, các tổ chức trong khối đã chú trọng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); nội dung, giải pháp đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương để triển khai phù hợp với đặc điểm, tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tổ chức mình.

 

 

"Các chương trình phối hợp phải thiết thực, hiệu quả không phô trương, hình thức, phải hướng về cơ sở để huy động mỗi gia đình, khu dân cư hưởng ứng 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh", Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý

 

Các tổ chức trong khối đã đẩy mạnh việc triển khai và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng bằng việc chủ động, ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo. Đồng thời, thực hiện phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”; Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; triển khai tổ chức các hoạt động thiết thực nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; việc chăm lo cho đoàn viên, hội viên đạt nhiều hiệu quả thiết thực, nhất là các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo.

Trong năm 2019, đồng chí đề nghị khối sẽ phát huy trí tuệ, trách nhiệm để khắc phục những hạn chế, yếu kém, từ đó đổi mới, khắc phục hành chính hóa, bệnh hình thức, chồng chéo trong tổ chức, hoạt động. Cùng với đó, mỗi thành viên cần tăng cường đoàn kết, thống nhất cao hơn nữa, toàn diện hơn nữa, tạo điều kiện giúp đỡ để hoạt động hiệu quả, cả hệ thống chính trị phải quyết tâm, quyết liệt hơn nữa để năm 2019 đạt được kết quả cao hơn năm 2018.

 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị cần đẩy mạnh tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trên các tờ báo của từng tổ chức, từ đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đối với mỗi đoàn viên, hội viên

Mỗi đoàn viên, hội viên phải nêu gương, trở thành hình mẫu đạo đức

Đánh giá cao những kết quả đạt được của Khối thi đua trong năm 2018, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị 9 đơn vị trong khối với tinh thần bứt phá, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra để năm 2020 cùng nhau về đích với thành tích cao nhất và góp phần vào xây dựng văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Nhấn mạnh năm 2019 là năm nhân dân cả nước hưởng ứng 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát động phong trào thi đua cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị mỗi thành viên trong khối tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, từ đó khẳng định tính nêu gương, đạo đức công vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nâng cao ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, ý thức ứng xử trong xã hội của đoàn viên, hội viên.

Phó Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, thành viên trong Khối cần quan tâm, tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc với doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc và động viên doanh nghiệp tạo điều kiện cho người lao động tham gia vào các tổ chức chính trị - xã hội để xây dựng đội ngũ đoàn viên, hội viên ưu tú theo hướng thực chất hơn.

 

 Ký kết giao ước thi đua năm 2019 của Khối các tổ chức chính trị-xã hội và các tổ chức liên hiệp

 

Ngọc Anh