Bình Thuận: Trong 10 năm cứng hóa 459 nghìn km đường giao thông nông thôn

08:41 06/09/2019     269

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 6/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm “Tuổi trẻ Bình Thuận chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

 

Đây là dịp nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong quá trình triển khai thực hiện phong trào và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, các mô hình, công trình thanh niên tiêu biểu, xuất sắc.

10 năm thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Bình Thuận chung tay xây dựng nông thôn mới”, nhiều kết quả trong thực hiện các công trình, phần việc thanh niên như: bê tông hóa, cứng hóa hơn 450.000km đường giao thông nông thôn và nạo vét khơi thông hơn 500 km kênh mương nội đồng; Nhà văn hóa thôn, trung tâm học tập cộng đồng xã và bê tông hóa hơn 8.200m2 sân trường; phát quang 9.950 km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng.

Bên cạnh đó, thu gom và xử lý hơn 2000 m3 rác thải; trồng và chăm sóc 173.616 cây xanh; xây mới 08 cây cầu; xây mới và sửa chữa 708 căn nhà nhân ái; phát hơn 120.000 tờ rơi tuyên truyền bảo vệ môi trường, tặng 07 giếng khoan trị giá 350 triệu đồng, 150 bồn chứa nước, 280 bình nước sạch.

Ngoài ra, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện 8.900 công trình, phần việc thanh niên (tổng giá trị hơn 60 tỷ đồng); thực hiện 1220 biển báo, biển cấm về bảo vệ môi trường; xây dựng và duy trì 203 mô hình đoàn viên thanh niên tham gia bảo vệ môi trường; các mô hình “Làng xã xanh – sạch – đẹp”. “Góc phố xanh”, Vỉa hè sạch”, “Văn phòng xanh”, tuyến đường thanh niên tự quảng sáng – xanh – sạch đẹp, các tuyến đường kiểu mẫu nông thôn mới.

Tại lễ tổng kết, các đại biểu đã thảo luận nhiều vấn đề và chỉ ra các hạn chế cần khắc phục như: Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về xây dựng nông thôn mới tuy được tập trung với nhiều hình thức nhưng kết quả vẫn chưa đến được đông đảo các đối tượng đoàn viên, thanh niên, nhất là đoàn viên thanh niên các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Công tác chỉ đạo, tổ chức các hoạt động hỗ trợ tại xã điểm của tỉnh chưa được thường xuyên. Việc xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung của phong trào ở một số đơn vị cấp huyện và cơ sở còn hạn chế, chưa xác định được nội dung trọng tâm, công trình phần việc thiết thực gắn với chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện. Việc hỗ trợ vốn để thanh niên tham gia phát triển kinh tế còn hạn chế. Công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể và huy động các nguồn lực trong xã hội để hỗ trợ thực hiện phong trào có lúc, có nơi thiếu chủ động, kết quả còn hạn chế. 

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã khen thưởng cho 15 tập thể, 12 cá nhân, 4 mô hình xuất sắc trong phong trào “Tuổi trẻ Bình Thuận chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 - 2020./.
 

CTV Quỳnh Trân – TĐ Bình Thuận (NA)