Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Trung ương Đoàn thông báo tuyển dụng viên chức

10:23 15/05/2020     5048

3 Chương trình   Web.ĐTN: Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Trung ương Đoàn thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các phòng trực thuộc Trung tâm.

Ứng viên dự tuyển phải đủ 18 tuổi trở lên, có quốc tịch Việt Nam, đáp ứng cẩu của Luật viên chức, có văn bằng chứng chỉ phù hợp,lý lịch rõ ràng có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ và các yêu cầu khác của vị trí tuyển dụng.

Trung tâm tuyển dụng 05 viên chức theo các vị trí việc làm cụ thể:Vị trí việc làm Chuyên viên tư vấn Đào tạo và Giới thiệu việc làm: 02 người (làm việc tại phòng Đào tạo- Giới thiệu việc làm); Vị trí việc làm Chuyên viên tư vấn về Khởi sự doanh nghiệp: 01 người (làm việc tại phòng Hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ); Vị trí việc làm Chuyên viên Hỗ trợ phát triển thanh niên công nhân và lao động trẻ: 02 người (làm việc tại phòng Hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ).

Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh  niên Trung ương Đoàn tổ chức xét tuyển theo 02 vòng theo quy định của pháp luật: Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm. Vòng 2: Thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển; Thực hành thuyết trình và phỏng vấn đối với vị trí dự tuyển khối chuyên môn, nghiệp vụ;Thực hành trên máy vi tính và phỏng vấn đối với vị trí dự tuyển khối văn phòng,  hành chính, Kỹ sư Tin học.

Người đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Trung ương Đoàn kê khai vào Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu gửi kèm). Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: từ ngày 15/5/2020 đến ngày 14/6/2020.

Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức hoặc theo đường bưu chính đến địa điểm sau: Văn phòng Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên (Tầng 1 khu nhà A, 347 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội).

Xem chi tiết tại đây

 

Bảo Anh