Hội Sinh viên Việt Nam

Yên Bái: Đại hội điểm Đoàn TN xã Nậm Khắt – huyện Mù Cang Chải

07:45 - 25/02/2012      4762
Web.ĐTN: Ngày 22/02/2012, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nậm Khắt - huyện Mù Cang Chải đã tổ chức Đại hội điểm và bầu điểm trực tiếp bí thư tại Đại hội nhiệm kỳ 2012-2017. 60 đại biểu chính thức đại diện cho gần 200 đoàn viên trong xã đã về dự Đại hội.

Mới nhất

Hướng dẫn: Công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2012 - 2017)

Thực hiện Kế hoạch số 298 KH/TWĐTN ngày 14/7/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017, nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ trong công tác tuyên truyền, Ban Bí thư Trung ương Đoàn hướng dẫn một số nội dung, hình thức tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X như sau: