Triển lãm ảnh và hiện vật: “Sinh viên Việt Nam Học tập - Sáng tạo - Tình nguyện - Hội nhập".

17:02 27/12/2013     1952

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN -Nằm trong chuỗi các hoạt động Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hội Sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ 2013 – 2018, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 27/12 đến ngày 29/12. Chiều nay (27/12), tại cung Văn hóa Việt Xô (Hà Nội) đã diễn ra Triển lãm ảnh và hiện vật: “Sinh viên Việt Nam Học tập - Sáng tạo - Tình nguyện - Hội nhập".
đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN khóa VIII trao đổi với các bạn sinh viên tại triển lãm
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN khóa VIII trao đổi với các bạn sinh viên tại triển lãm. Ảnh: Bảo Anh


Triển lãm được Ban Bí thư T.Ư Đoàn và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam giao nhiệm vụ cho Ban Tổ chức Đại hội và Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam phối hợp tổ chức.

Với gần 350 hình ảnh và hiện vật tiêu biểu qua các thời kì lịch sử và 8 kì Đại hội, nội dung triển lãm thể hiện quá trình ra đời, trưởng thành và phát triển của phong trào học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam từ năm 1945 đến nay theo các chủ đề chính như sau: (1) Học sinh, sinh viên Việt Nam hăng hái học tập, rèn luyện và tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954); (2) Phong trào học sinh, sinh viên Việt Nam trong thời kì xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà (1954 - 1975); (3) Thống nhất tổ chức Hội trong cả nước, ra sức học tập, rèn luyện góp phần khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội (1975 - 1998); (4) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Sinh viên Việt Nam (nhiệm kì 1998 - 2003) - Sinh viên Việt Nam rèn đức, luyện tài vì tương lai tươi sang; (5) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Sinh viên Việt Nam (nhiệm kì 2003 - 2008) - Sinh viên Việt Nam thi đua học tập, rèn luyện, tiến quân vào khoa học, công nghệ, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; (6) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Sinh viên Việt Nam (nhiệm kì 2008 - 2013) - Sinh viên Việt Nam Học tập - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển; (7) Sinh viên Việt Nam với biển, đảo Tổ quốc.

Ban tổ chức cắt băng khánh thành triển lãm ảnh
Ban tổ chức cắt băng khánh thành triển lãm ảnh. Ảnh: Bảo Anh

Bằng những hình ảnh, tư liệu, hiện vật khách quan, chân thực, triển lãm chính là lời tri ân của thế hệ học sinh, sinh viên hôm nay đối với các thế hệ học sinh, sinh viên năm xưa, đồng thời là sự khẳng định quyết tâm phát huy truyền thống, sức trẻ, trí tuệ và tinh thần tình nguyện của sinh viên Việt Nam góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

*Cùng ngày, Đại hội đã Hiệp thương bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; Báo cáo văn kiện trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên  Việt Nam khoá VIII trình Đại hội.