Quảng Nam: Đại hội thành lập Hội SVVN tỉnh Quảng Nam (2014 – 2019)

10:51 30/06/2014     1375

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Ban Vận động thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã vừa tổ chức Đại hội thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2014 - 2019.
150 đại biểu chính thức đại diện hơn 22.000 sinh viên toàn tỉnh về tham dự Đại hội.

Đại hội thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2014 - 2019 là Đại hội của tinh thần “Sinh viên Quảng Nam thi đua học tập - sáng tạo - tình nguyện vì quê hương giàu đẹp, văn minh".

Hiện nay, toàn tỉnh Quảng Nam có 9 trường Đại học, Cao đẳng. Trong những năm qua, lực lượng sinh viên toàn tỉnh đã có nhiều đóng góp tích cực cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh. Sinh viên ngày càng chủ động và sáng tạo trong học tập, đam mê nghiên cứu, tiếp cận nhanh với khoa học công nghệ; trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành xã hội... để hoàn thiện bản thân.

f
Các đại biểu tham gia biểu quyết số lượng Ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Nam khóa I

Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Nam thành lập nhằm mục tiêu xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới có lý tưởng cao đẹp, đạo đức cách mạng trong sáng, có kiến thức chuyên môn vững vàng; phát huy các đặc trưng của sinh viên: năng động, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập; xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Nam vững mạnh, thích ứng với điều kiện, môi trường hoạt động mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Sau khi Hội được thành lập sẽ thực hiện các chỉ tiêu như: 80% các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh có tổ chức Hội Sinh viên; 100% Hội sinh viên các cấp có công trình, phần việc sinh viên; tỷ lệ tập hợp sinh viên tại các trường có Hội đạt trên 90%; 100% Hội sinh viên cấp trường triển khai tốt cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”...

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ 1 là Đại hội có nhiệm vụ đánh giá tình hình sinh viên, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào sinh viên của tỉnh nhiệm kỳ 2014 - 2019; thông qua Nghị quyết, Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Nam, hiệp thương chọn cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ đầu tiên thực sự là một tập thể đoàn kết, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, uy tín, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của sinh viên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên Quảng Nam.

Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Nam khóa I gồm 21 anh chị, Ban Kiểm tra gồm 5 anh chị. Anh Đinh Nguyên Vũ - Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Nam khóa I, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn đã tuyên dương 20 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp tỉnh.