Lần đầu tiên tuyên dương “Học sinh 3 tốt” và “Học sinh 3 rèn luyện” cấp TƯ

11:24 06/12/2019     4533

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Năm 2019 là năm đầu tiên Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức bình xét và tuyên dương danh hiệu “Học sinh 3 tốt” và “Học sinh 3 rèn luyện” cấp Trung ương năm học 2018 - 2019.

 

Danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương là danh hiệu trao tặng theo năm học dành cho học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên cả nước. Học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương là những học sinh có thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện, là thanh niên tiêu biểu, đoàn viên xuất sắc, tích cực tham gia các hoạt động đoàn, hoạt động tình nguyện, có thể lực tốt.

Học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp Trung ương là danh hiệu trao tặng theo năm học dành cho học sinh tham gia chương trình đào tạo trình độ trung cấp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, được trao cho các học sinh đã đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh và được Hội đồng xét chọn danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp Trung ương xét chọn.

Ban tổ chức cho biết, đã có 351 hồ sơ đề nghị trao danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương được các tỉnh, thành đoàn giới thiệu xét chọn. Các học sinh được giới thiệu là những tấm gương điển hình tại mỗi tỉnh, thành đoàn, đã được tuyên dương cấp tỉnh; tuy nhiên, với những điều kiện theo quy chế của danh hiệu ở cấp Trung ương, 68 học sinh đã được Hội đồng xét chọn để tuyên dương.

Thông qua việc tổ chức chương trình tuyên dương danh hiệu “Học sinh 3 tốt” và “Học sinh 3 rèn luyện” cấp Trung ương năm học 2018 - 2019, Ban Tổ chức mong muốn chương trình sẽ tạo nên hiệu ứng lan tỏa, khuyến khích các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai thực hiện tốt và hiệu quả phong trào “Học sinh 3 tốt” và “Học sinh 3 rèn luyện” trên cả nước, đồng thời có giải pháp tạo môi trường hỗ trợ, phát huy học sinh đạt danh hiệu sau tuyên dương, để đoàn viên, học sinh có môi trường được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Lễ tuyên dương “Học sinh 3 tốt” và “Học sinh 3 rèn luyện” cấp Trung ương năm học 2018 - 2019 sẽ được tổ chức ngày 7/12/2019 tại Thái Nguyên.

 

Bảo Anh