647 đại biểu sinh viên báo công tại Lăng Bác.

12:22 28/12/2013     1923

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Nằm trong hoạt động Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX. Sáng ngày 28/12 tại Hà Nội, 647 đại biểu của hội viên, sinh viên trên khắp mọi miền Tổ quốc, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài đã về báo công dâng Bác.
Tham dự lễ báo công còn có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn; đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam.
Toàn cảnh lễ Báo công
Toàn cảnh lễ Báo công

Lúc sinh thời, Bác Hồ kính yêu luôn dành muôn vàn tình yêu thương cho thế hệ trẻ; Người quan tâm căn dặn thế hệ trẻ phải không ngừng vươn lên trong học tập, lao động, chiến đấu để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong không khí  nghiêm trang, xúc động  giữa quảng trường Ba Đình lịch sử, trước anh linh của Bác. Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam thay mặt cho sinh viên cả nước đã báo công với Bác những kết quả đã đạt được trong công tác Hội và Phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2008 -2013.
r
Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam báo công với Bác thay mặt cho sinh viên cả nước đã báo công với Bác tại buổi lễ

Đồng chí xin hứa tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới với khí thế và quyết tâm mới. Sinh viên Việt Nam quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác Hồ vĩ đại, thi đua học tập, rèn luyện, sáng tạo, tình nguyện vì ngày mai lập nghiệp, xây dựng đất nước giàu mạnh văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu  như Bác hằng mong muốn.

r
Các đại biểu vào Lăng viếng Bác