Tuyển đại biểu tham gia giao lưu thanh niên Đông Nam Á- Nhật Bản (Jenesys 2019)

09:30 05/02/2020     7973

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Trung tâm Phát triển Hợp tác Quốc tế Thanh niên (CYDECO) - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyển 02 đoàn đại biểu tham gia Giao lưu thanh niên, sinh viên Nhật Bản - Đông Á (JENESYS) từ ngày 10 - 18/03/2020 tại Nhật Bản.

Đối tượng dự tuyển có tuổi dưới 35, sức khoẻ tinh thần và thể chất tốt; có thành tích học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, hoạt động xã hội, cộng đồng; có kiến thức hiểu biết về chủ đề của nhóm; có hiểu biết và khả năng giới thiệu về lịch sử, văn hóa và tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam; có hộ chiếu phổ thông còn hạn ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh về nước theo chương trình này và chưa từng đến Nhật Bản.

Bên cạnh đó, cần cam kết chia sẻ và phổ biến thông tin về Nhật Bản và trải nghiệm về chương trình thông qua hệ thống mạng xã hội, truyền thông, bản tin nội bộ và trả lời các câu hỏi khảo sát trong suốt quá trình tham gia cũng như sau khi về nước.

* Nhóm "Reconstruction from Diaster":

Là sinh viên đại học hoặc sau đại học, cán bộ hành chính hoặc thanh niên có quan tâm đến các vấn đề liên quan đến ngăn ngừa thảm hoạ, biến đổi khí hậu;
Có trình độ tiếng Anh thành thạo để tham gia tranh luận và thảo luận nhóm;

* Nhóm "Japanese language Communication and Japanese Culture":

Là học sinh THPT, sinh viên đại học đang học tiếng Nhật.

Hạn nộp đơn: hết 09/02/2020

 

Trung tâm CYDECO