Trung ương Đoàn nhận cờ thi đua Tập thể dẫn đầu trong công tác đối ngoại nhân dân

19:18 06/01/2020     14817

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Ngày 06/01/2020, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao cờ thi đua cho các đơn vị có thành tích xuất xắc trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2019


Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Tuấn Phong, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội Trung ương và các đại biểu lãnh đạo, cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân của các đoàn thể và tổ chức nhân dân ở Trung ương, đại diện các bộ, ban, ngành.

Theo Báo cáo tổng kết của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng và tham luận của các đại biểu dự Hội nghị, trong năm 2019, hoạt động đối ngoại nhân dân nhìn chung được triển khai tích cực, hiệu quả với nhiều hoạt động lớn có ý nghĩa thiết thực. Nhiều hoạt động có tính chất phức tạp, nhạy cảm đã được chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời với sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các tổ chức nhân dân và các cơ quan hữu quan, bảo đảm yêu cầu về an ninh, chính trị, đối ngoại.

Năm 2020, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục tác động tới quá trình hội nhập quốc tế và phát triển đất nước, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng tham gia của hệ thống chính trị trong hoạt động đối ngoại nhân dân với vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, các đoàn thể và tổ chức nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, phát huy được phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” của công tác đối ngoại nhân dân.

Tại Hội nghị, Trung ương Đoàn đã nhận cờ thi đua danh hiệu Tập thể dẫn đầu trong công tác đối ngoại nhân dân trên lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị năm 2019.
 

 

Ban Quốc tế T.Ư Đoàn