Sóc Trăng: Tập huấn tuyên truyền, quảng bá ASEAN cho thanh niên năm 2019

08:21 23/12/2019     569

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng tổ chức lớp tập huấn Tuyên truyền quảng bá ASEAN năm 2019 cho thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh lớp tập huấn

 

Đến dự có đồng chí Võ Kim Chuyền  - UV.BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng và 200 đồng chí là Phó Bí thư Đoàn các xã, phường, thị trấn và học sinh - sinh viên trên địa bàn thành phố Sóc Trăng.

Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe đồng chí Triệu Duy Ngọc Bảo - Phó Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai các nội dung như: sự ra đời, hình thành và phát triển của cộng đồng ASEAN, quá trình hội nhập và tác động của hội nhập quốc tế của cộng đồng ASEAN, quá trình Việt Nam hội nhập ASEAN, bản sắc chung và văn hóa của ASEAN; trụ cột của cộng đồng ASEAN: Cộng đồng Chính trị - An ninh (APSC), Cộng đồng Kinh tế (AEC) và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội (ASCC) và vai trò của Việt Nam,….

Thông qua nội dung tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Đoàn, thanh niên trên địa bàn tỉnh về các giá trị và lợi ích của cộng đồng ASEAN và từng trụ cột của cộng đồng trong quá trình hội nhập và phát triển; những tác động và ý nghĩa từ việc hình thành cộng đồng ASEAN, dự báo các xu hướng, những thuận lợi và thách thức đối với Việt Nam… Từ đó, tuyên truyền cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp cận thông tin và khai thác tối đa các lợi ích thiết thực mà cộng đồng ASEAN đem lại, cũng như đóng góp tích cực cho tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN trong những năm tiếp theo, tạo sự đồng thuận, niềm tin xã hội và sự ủng hộ của người dân cho năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam với chủ đề “Gắn kết và Chủ động thích ứng”.

Bích Loan - TĐ.Sóc Trăng,BA